panorama Letovic

 

NOVÉ SDRUŽENÍ v roce 2020

Nové sdružení zdravotně postižených už pomáhá svým členům i ZP spoluobčanům osmnáctým rokem. Hlavní náplní programu spolku je péče o fyzickou a psychickou kondici zdravotně postižených. S tím souvisí i řada pravidelných akcí, převážně zaměřených k upevnění zdraví.
 Rok 2019 jsme zakončili jednak rehabilitací v blanenské nemocnici, ale také návštěvou pacientů letovické nemocnice u příležitosti sv. Mikuláše. Úplný závěr programu činnosti spolku za rok 2019 bylo Předvánoční veselí, které se těší značné oblibě našich členů. Hosty setkání mimo jiné byli klienti letovické Diakonie, přátelé družební organizace z Č.Hory a nově jsme mezi námi s úctou přivítali všechny členy Rady města Letovice.
   Rok 2020 jsme zahájili jak jinak, než relaxačním odpolednem v boskovických lázních. Tím je jasně dáno, že i rok 2020 bude patřit akcím pro upevnění a zlepšení zdraví našich členů. Během roku to budou dva turnusy ozdravného pobytu v Lázních Slatinice. Zájem o tento pobyt je velký, když na každý turnus jede na padesát členů. Další pobyt se připravuje na srpen opět na Vysočinu. I zde je kapacita ubytování naplněna. Pokračovat bude v novém roce oblíbené cvičení s Emou. Další akce pro zdraví za podpory JMK i města Letovice budou v nabídce programu ve stejném rytmu, jako každý rok. Jedná se o relaxaci boskovických lázních, v Aquaparku Kuřim i na vodoléčbě v blanenské Nemocnici. Na pořadu budou kulturní akce, jako je Hudební odpoledne se ZUŠ, Nebudou chybět zájezdy pro zdraví.
    Některé plánované akce však musely být z důvodu koronavirové epidemie zrušeny.  Ale i tak díky podpoře JMK, města Letovice, Nadaci města, podnikatelům z našeho regionu, stejně tak i okolním obcím, můžeme naši činnost provádět na velice dobré a kvalitní úrovni. K požadované kvalitě akcí, přispívá obětavá práce výboru spolku.

Za Nové Sdružení Předsedkyně spolku Ing Jaroslava Konůpková

  [ ohlasy v tisku ]

* Aktuálně

 ...........................................................................................

Cvičení s Emou je až do odvolání přerušeno. Obnovení bude uveřejněno na těchto stránkách a na vývěsce.

 ...........................................................................................
Ozdravné pobyty v roce 2021 .....více ...
.......................................................................................

Slatinice v roce 2021 ..informace / program
.......................................................................................

Slatinice v roce 2021 .....přihlášky...
.......................................................................................

Plán činnosti na rok 2021 .....více ...
.......................................................................................

 

Výběr příspěvků p. Stehlík     
tel. 732 772 466 - Alšova 15 Letovice

OKHP©2016