panorama Letovic

    Činnost Nového sdružení zdravotně postižených      v roce 2020

    Nové sdružení ZP v Letovicích pořádá různorodé rehabilitační akce pro zdraví, akce s kulturním zaměřením, ozdravné pobyty a poznávací zájezdy za zdravím pro zdravotně postižené a znevýhodněné občany, převážně seniory, v současné době máme zaregistrováno  270 členů z Letovic a okolních obcí.
   Dotace města Letovice byla účelově využita na oblíbeném ozdravném pobytu na Třech Studních v hotelu „U Loubů“ v měsíci srpnu pro 32 našich členů, to je plná kapacita hotelu. Zde si účastníci upevňovali své zdraví při aktivních relaxačních cvičeních s Emou, odbornými masážemi, každodenním využíváním hotelového bazénu při plavání a cvičení, ale i při vycházkách do okolí hotelu. Ke společenskému životu v rámci pobytu sloužila zájmová setkání, různorodé přednášky o myslivosti, historii a požární ochraně, sportovní hry, minigolf a společenský večírek s nádherným programem letovické skupiny Chakali.  Cestou na Vysočinu jsme si prohlédli hrad Pernštejn a poslední den jsme se zastavili ve skanzenu na Veselém Kopci.
    Také všechny další akce, které naše sdružení během loňského roku pořádalo, byly zaměřeny na zlepšení fyzické a psychické kondice našich členů. Patří k nim rehabilitační a relaxační odpoledne v lázních Boskovice, kde jsme byli v roce 2020 jen třikrát, protože více akcí nedovolila vládní nařízení související s Covidem 19. V únoru jsme byli na rehabilitaci v Nemocnici Blansko, kde dvě hodiny intenzivně cvičíme v bazénu a v tělocvičně pod dohledem odborných pracovnic rehabilitačního oddělení. Dále sdružení podporuje pravidelné relaxační ,,Cvičení s Emou“, kde cvičí asi 40 našich členů. Cvičilo se každý týden, až do uzavření tělocvičny.
    Dotaci města Letovice jsme také využili na poznávacím zájezdu za zdravím, který se konal v září   do vily Löw – Beer ve Svitávce, Křtin, arboreta ve Křtinách a Senetářova. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného, to vše přispělo k dobré pohodě a pěkně strávenému dni, byli jsme rádi, že jsme se po dlouhé době mohli společně vidět. Na konci září a v říjnu se uskutečnily dva pobyty v Lázních Slatinice, termíny byly přesunuté z března, kdy byly lázně celostátně zavřené. Obou pobytů se zúčastnilo celkem 74 našich členů, zde jsme využili dotaci od Jihomoravského kraje. Poděkování patří také SDH Letovice, umožnili nám se setkat před pobyty na hasičské zbrojnici venku, když to jinde nebylo možné. Na všechny naše akce zajišťujeme dopravu autobusem, pochvala patří firmě Dopaz za vždy perfektně poskytnuté služby. Naši členové, vzhledem ke svému věku a omezeným možnostem, jsou    za ně vždy vděční.
    Tradiční předvánoční akce se nemohly uskutečnit, předali jsme alespoň perníčky do Nemocnice Letovice a Centra sociálních služeb města Letovice. Všechny akce jsou u našich členů nesmírně oblíbené a vždy podle možností obsazené.
   Obě dotace nám umožnily v zásadní míře zvýšit programovou úroveň, návštěvnost, finanční dostupnost  pro seniory a oblibu našich akcí, které jsme se v roce 2020 snažili uskutečnit i přes všechny potíže s Covidem 19 a za dodržení přísných hygienických opatření.
    Poděkování všech členů našeho sdružení patří městu Letovice, Jihomoravskému kraji, všem našim ostatním sponzorům a přátelům, kteří nás podporují.
   Tradiční březnové setkání se letos nebude moci uskutečnit, nahradíme to akcí ve venkovním prostoru, jen jak to bude možné.

 Za Nové sdružení zdravotně postižených  Ing. Jaroslava Konůpková

 

  [ ohlasy v tisku ]

* Aktuálně

.......................................................................................

Ve středu 8.12. "Předvánoční veselí" nebude   ....více ...
.......................................................................................

Od 11.10. pravidelné cvičení s Emou   ....více  ...........................................................................................

 

Výběr příspěvků p. Stehlík     
tel. 732 772 466 - Alšova 15 Letovice

OKHP©2016