panorama Letovic

 

Zpráva o činnosti NSZP v Letovicích za rok 2022

 

 Naše sdružení bylo založeno před dvaceti lety. Zavzpomínejme v dobrém na všechny pěkné akce, zájezdy, ozdravné pobyty, cvičení, plavání, setkání, oslavy MDŽ, vánoční besídky, kulturní akce, zpívání v klášteře a domově důchodců. Cvičení nelze spočítat, kromě něho bylo každý rok okolo 25 větších akcí, takže za dvacet let neuvěřitelné číslo. Za vznikem, vedením a organizací stojí výbor našeho sdružení od počátku vedený panem Borisem Rašovským, ve výboru také celá léta pracovala jeho žena paní Alena Rašovská. Oběma jsme jim poděkovali za dvacetiletou práci ve prospěch našeho sdružení a předali malou pozornost jako poděkování od nás všech.    ....pokračování

  [ ohlasy v tisku ]

    

* Aktuálně

...........................................................................................

V pátek 25.11. rehabilitace v nemocnici Blansko    ....více ....................................................................................... Ve středu 7.12. ve 14 hodin vánoční posezení v KD         ....více .......................................................................................   Pozvánka na Vánoce v lázních Slatinice    ....více .......................................................................................

 

Výběr příspěvků p. Stehlík     
tel. 732 772 466

 Alšova 15 Letovice

OKHP©2016