panorama Letovic

Zpráva o činnosti NSZP v Letovicích za rok 2022

   Naše sdružení bylo založeno před dvaceti lety. Zavzpomínejme v dobrém na všechny pěkné akce, zájezdy, ozdravné pobyty, cvičení, plavání, setkání, oslavy MDŽ, vánoční besídky, kulturní akce, zpívání v klášteře a domově důchodců. Cvičení nelze spočítat, kromě něho bylo každý rok okolo 25 větších akcí, takže za dvacet let neuvěřitelné číslo. Za vznikem, vedením a organizací stojí výbor našeho sdružení od počátku vedený panem Borisem Rašovským, ve výboru také celá léta pracovala jeho žena paní Alena Rašovská. Oběma jsme jim poděkovali za dvacetiletou práci ve prospěch našeho sdružení a předali malou pozornost jako poděkování od nás všech.    Ve výboru se za ta léta vystřídalo mnoho lidí, nejstarší z nich je dosud svěží paní Jitka Brožková, která letos oslavila 95 let. K dalším důležitým členům výboru patří Jana Holková, Pavel Ihnát, Zdeňka Víšková, Věra Loubalová, Helena Peterková, Vlasta Prchalová, Marie Havlová, Marie Sedláčková, Svatoslav Stehlík, Ema Stehlíková, Zdeňka Tischerová a já Jaroslava Konůpková. Posledně jmenovaní pracují ve výboru a revizní komisi dosud.
 Hlavním posláním našeho spolku je upevňování zdraví členů spolku. Jedná se zejména o různorodé rehabilitační a kulturní akce, cvičení a plavání, pořádáme také ozdravný a lázeňský pobyt a poznávací zájezdy.Od loňské říjnové výroční členské schůze se nemohly do konce roku žádné akce uskutečnit, nebyla vánoční besídka, do Nemocnice Letovice, Centra sociálních služeb města Letovice a Diakonie jsme pouze předali perníky na vánoce i velikonoce, všichni byli moc rádi. Protože se nemohlo cvičit, chodila Ema s několika nadšenci na zimní vycházky do okolí Letovic. Na našich webových stránkách je z obojího spousta pěkných fotografií.
V březnu jsme se konečně mohli sejít na oslavě svátku žen. Vystoupil Bohemia classic quartet z Brna, Babské rady radia Brno a hudba Chakali. Rádi jsme se viděli a oslava se moc vydařila.
   ....pokračování

 
    

* Aktuálně
.................................................................................
V úterý 3.10. plavání v Aquaparku Kuřim   více  
..................................................................................
Od 6.10. pravidelné "Cvičení s Emou"   více  
...................................................................................
Ve středu 18.10. výroční členská schůze   více  
....................................................................................
Ve účtvrtek 21.10. zájezd do Lanžhota   více  
..................................................................................

 

Výběr příspěvků p. Stehlík     
tel. 732 772 466

 Alšova 15 Letovice

OKHP©2016