Nové sdružení

                    Jaro 2024 v našem sdružení


V poslední době jsme uspořádali několik velmi pěkných akcí. Byli jsme na rehabilitaci v Nemocnici v Blansku, zde využíváme maximální péči pracovnic oddělení, pod jejich vedením cvičíme v bazénu a v tělocvičně, odpočinout si můžeme ve vířivce.

13. března 2024 jsme v krásně vyzdobeném sále kulturního domu oslavili MDŽ, pozdravil nás pan starosta Mgr. Petr Novotný a předseda Nadace města Letovice pan JUDr. Jan Královec. Velmi milé bylo vystoupení mažoretek ZUŠ Letovice pod vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové. Následovaly řízky, káva, větrníky a hudba Klipt k tanci a poslechu.

V pátek jsme přišli potěšit klienty Nemocnice Letovice, za doprovodu pana Jiřího Mifky jsme zpívali k oslavě jara a Velikonoc, naši pánové obcházeli pokoje s pomlázkou a děvčata rozdávala perníčky. Potom jsme si poseděli v jídelně s paní ředitelkou Ing. Lucií Bouzkovou a paní Danielou Ottovou. Bylo to velmi pěkné setkání, radostné i dojemné. Perníčky od nás dostali také klienti CSSML a Diakonie.

Následující týden 26 našich členů nastoupilo na léčebný pobyt v lázních Slatinice. Za velmi přijatelnou cenu jsme měli ubytování v moderní budově Balnea, luxusní jídlo, balíček procedur, třikrát hudební večer a k tomu nádherné počasí lákající k procházkám v přírodě. V sobotu přijel pan Václav Obr s dostavníkem a hulány na koních a zahájili slavnostně lázeňskou sezónu, překvapením bylo vystoupení operního pěvce pana Martina Hammerleho, který zpíval vícekrát i v Letovicích. Vzpomínat budeme na náš první večírek, každý z nás něco pověděl o svém životě, o tom, jak se seznámil s partnerem, jak jsme žili a jak dlouho jsme spolu. Domů jsme se vrátili přímo do týdne příprav na Velikonoce.

Za všechny tyto vydařené akce děkuji všem, kteří se zapojili do příprav, pracovali a pomáhali.

Za výbor Nového sdružení ZP Ing. Jaroslava Konůpková, fotografie Dana Strejčková, Zdeňka Gernešová a Josef Havlíček

 

 

OKHP©2008