emblem.gif(2 kb)

                               Kontakty 


                                                                    Oficiální název a adresa:

                                 NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH LETOVICE z.s.
                                           Letovice, B. Martinů 2,    516 474 955                 
  web: www.novesdruzenizp.cz

 

Ing. Konůpková  Jaroslava 732 601 072 předsedkyně, pobyty, RHB  mail:jar.konupkova@seznam.cz
Rašovský Bořivoj 516 474 955  776 680 301  místopředseda  mail:borivoj.rasovsky@iex.cz
Rašovská Alena  516 474 955  775 270 155 pobyty, RHB  
Tischerová Zdeňka   603564283 pokladní  
Soukupová Božena 516 474 264   zájezdy - přihlášení  
Havlová Marie 516 475 470 člen revizní komise  
Sedláčková Marie 516 475 409 člen revizní komise  
Stehlík Svaťa  732 772 466 členské příspěvky  
Stehlíková Ema 737 973 625 cvičení a  různé kulturní akce
Holasová Dana 737 359 731 kontaktní osoba pro oblast Křetínska

 

Kos Oldřich 603 816 214 správce stránek mail:kos.oldrich@volny.cz

   

 

 

 

OKHP©2016