panorama Letovic

                OHLÉDNUTÍ ZA  ROKEM 2016

   Listopadová výroční členská schůze byla rázným krokem do patnáctého roku činnosti Nového sdružení ZP v Letovicích. Oficiální zahájení dnes již bohaté činnosti sdružení se datuje na 24. říjen 2002. Lze konstatovat, že jsou beze zbytku naplňovány plány, které si na startovní čáře předsevzal zakládající výbor Nového sdružení s členskou základnou asi sto lidí.
 Zásadní náplní činnosti, kterou výbor Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích z.s. dnes připravuje je i nadále péče o zdraví členů sdružení. K tomuto účelu byla také v roce 2016 připravena celá řada akcí především pro zdraví. Jsou to dílem akce, kde se využívá nabídka k rehabilitaci i relaxaci. Dále jsou to zájezdy pro zdraví a akce s kulturním zaměřením. V průběhu uplynulého roku se uskutečnily celkem čtyři oblíbené rehabilitační odpoledne v nemocnici  Blansko na balneoterapie při RHB oddělení. Zde se kromě tělocvičny, kde probíhá cvičení s pomocí rehabilitačních pomůcek využívá i velký rehabilitační sál s vodoléčbou. K dalšímu  upevnění zdraví naši členové využívali relaxační odpoledne v boskovických městských lázních. Zde si pronajímáme celý areál a využíváme ozdravný program, který lázně nabízí. Jedná se o využití plaveckého bazénu pro zdatné. Příjemnou relaxaci zde zažíváme v rekreačním bazénu, kde jsou masážní trysky a jiná lákadla pro méně zdatné. Další zase s potěšením využívají vířivou vanu, saunu a solnou kabinku. Podobný ozdravný program využíváme při návštěvě Aquaparku v Kuřimi. Relaxačních odpolední bylo celkem sedm. V průběhu roku, vždy od října do května probíhá tradiční ,,Relaxační cvičení s Lenkou“ v Kulturním domě v Letovicích. Zájem o toto cvičení je neustále velký. Důležité a hojně využívané akce pro zdraví, jsou také dva týdenní ozdravné pobyty. K tomu účelu jsme využili vhodné prostory hotelových zařízení v Orlických horách a na Vysočině. Zde si naši členové intenzivně upevňovali zdraví v kolektivu, což rozhodně prospívalo všem účastníkům, nejvíce však lidem osamělým, ale také duševně a psychicky nemocným, Na programu v roce 2016 jsme také měli tradiční charitativní akce v NMB Letovice a v CSSL. Nově jsme zavedli přednášky Mgr.Zdeny Stöhrové o zdravém životním stylu. Znamenitá a potěšující je rovněž spolupráce s brněnským hercem Janem Grygarem na našich kulturních akcích.

 Naši činnost předně podpořil MěÚ Letovice, Nadace města Letovice, místní podnikatelé i některé okolní obce. Všechny akce pro zdraví byly pořádány v rámci projektu zdravé město Letovice.

Za výbor NSZdP Bořivoj Rašovský

  [ ohlasy v tisku ]

 

* Aktuálně

.......................................................................................

Od středy 11.10. "Cvičení s Lenkou"
(vždy od 15:30 v KD) více ...

.......................................................................................

Ve středu 18.10. přednáška Mgr.Podhorné
(začátek 16:30 v KD) více ...

.......................................................................................

V úterý 24.10. rehabilitace v lázních Boskovice
(odjezd 13:10 z Pražské) více ...

.......................................................................................

Ve středu 8.11. členská schůze NSZP
(začátek 14:15 v KD) více ...

.......................................................................................

V úterý 14.11. rehabilitační odpoledne v lázních Boskovice
(odjezd 13:10 z Pražské)) více ...

.......................................................................................

V úterý 21.11. "Povídání o knížkách" s hercem Janem Grygarem
(začátek 16:00 v hudebním sále ZUŠ) více ...

.......................................................................................

Výběr příspěvků p. Stehlík      tel. 732 772 466 - Alšova 15 Letovice

 

 

OKHP©2016