panorama Letovic

                Rok 2015 v Novém sdružení

  Zásadní náplň činnosti Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích je nezastupitelná péče o zdraví členů sdružení. Za tímto účelem, byla v roce 2015 připravena celá řada akcí, kde si členové sdružení měli možnost zažít zdravý životní styl a to především vlastním přičiněním na akcích pro zdraví, které výbor NSZdP na rok 2015 připravil.
  Jedná se především o rehabilitační a relaxační odpoledne. V průběhu uplynulého roku jsme pořádali rehabilitační odpoledne v nemocnici Blansko na balneoterapie při RHB oddělení. Velký bazén je využíván ke cvičení i plavání. Vířivý bazén zase především k uvolnění svalů. V nabídce služeb je cvičení v tělocvičně s pomocí rehabilitačních pomůcek. Další péči o zdraví využili naši členové, na relaxačních odpoledních v boskovických městských lázních. Zde máme pronajatý celý areál lázní a využíváme ozdravný program, který nám zde nabízí. Je to využití plaveckého bazénu pro zdatné. Příjemný všem je pobyt v rekreačním bazénu, kde jsou k dispozici masážní trysky a další vodní atrakce, které využívají především méně zdatní a předně neplavci. V nabídce je také vířivka, sauna, pára a solná kabinka. Přibližně stejný ozdravný program využíváme při návštěvě Aquaparku v Kuřimi.
   V průběhu roku, vždy od října do května mohou zájemci o zdraví využít nabídky ,,Relaxačního cvičení s Lenkou“ v Kulturním domě v Letovicích. O cvičení projevilo zájem víc, jak čtyřicet cvičenců.
  Významné akce pro zdraví, na které se oprávněně klade hlavní důraz, byly týdenní ozdravné pobyty. Také v roce 2015 to bylo v Orlických horách a na Vysočině. Zde se jedná především o upevnění zdraví v kolektivu, což prospívalo všem účastníkům s různým onemocněním a zdravotním omezením. Každý den se cvičilo v tělocvičně, a pokud přálo počasí, tak i v přírodě. Nechybělo využívání bazénu, společné vycházky, přednášky, sportovní hry.
   Pro ostatní naše členy, kteří z různých důvodů nezvládají akce pro zdraví, byly připraveny poznávací zájezdy, letní a předvánoční setkání, hudební odpoledne se ZUŠ. Na programu byly taktéž dvě charitativní akce v NMB Letovice a v CSSL u příležitosti velikonočních svátků a při Mikulášské nadílce.

Na akcích, které jsme v roce 2015 pořádali, byly využívány dotace  JMK, MěÚ Letovice a Nadace města.

Za výbor NSZdP Borek

  [ ohlasy v tisku ]

 

* Aktuálně

   .......................................................................................

V pátek 7.10. relaxační odpoledne v nemocnici Blansko
více ...

   .......................................................................................

Ve středu 5.10. zahájení "Cvičení s Lenkou"
více ...

   .......................................................................................

Ve úterý 25.10. relaxační odpoledne v Aquaparku Kuřim
více ...

   .......................................................................................

Ve čtvrtek 3.11. přednáška "Jdeme zdraví naproti"
více ...

.......................................................................................

Ve středu 9.11. výroční setkání členů sdružení
více ...

   .......................................................................................

Výběr příspěvků p. Stehlík      tel. 732 772 466 - Alšova 15 Letovice

 

 

OKHP©2016