panorama Letovic

 ZHODNOCENÍ  ČINNOSTI ZA UPLYNULÝCH 15 LET

  Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích bylo založeno 24. října 2002. Členskou základnu tehdy tvořila asi stovka členů, všichni jsme se s nadšením snažili vybudovat dobrý kolektiv a uspořádat mnoho zajímavých akcí. Dnes je možné konstatovat, že se převážná část původních předsevzetí, představ a cílů naplnila.
  Za všechno je třeba poděkovat především našemu předsedovi, panu Bořivoji Rašovskému a jeho ženě, paní Lence Rašovské. Poděkování patří také členům výboru a hlavně našim členům, kteří mají o všechny akce zájem, v hojném počtu se jich zúčastňují, a tím naplňují smysl našeho snažení. Mezi našimi členy jsou lidé mladší i starší, s různým zdravotním postižením nebo jen senioři, kteří chtějí být ještě aktivní, touží dělat něco pro svoje zdraví, ke svému bytí potřebují dobré kamarády a mohou provozovat činnosti, na které by normálně již zapomněli nebo si na ně sami netroufli.
  Hlavní náplní práce našeho sdružení od prvopočátku vždy byla  a nadále  zůstává nabídka a možnost upevňování a péče o vlastní zdraví. Kdo má zájem, může využít rehabilitaci, zdravotní cvičení, plavání, saunu, vířivé koupele, na plavání jezdíme většinou dvakrát měsíčně, každý týden kromě prázdnin probíhá cvičení s Lenkou. Možnosti  nabídky  k upevnění zdraví v kolektivu na jaře a v létě může využít každý člen na týdenním  ozdravném pobytu. Zde se intenzivně a každodenně upevňuje zdraví fyzické a to cvičením, plaváním i  účastí na nenáročných vycházkách, když zde nechybí nabídka masáží. Na těchto pobytech přichází také řada na zlepšení  zdraví duševního i k upevnění psychické pohody a  to  díky kolektivnímu pojetí celého pobytu, které vyhovuje zejména osobám osamělým.  Každý rok se pořádají  nejméně čtyři zájezdy za zdravím, které mají své pevné a tradiční  místo v našem bohatém programu. Poznáváme zajímavá místa naší vlasti, krásnou přírodu, památky a muzea.
 Kdo dává přednost kulturnímu vyžití, jsou v programové nabídce  akce společenské. Všichni máme rádi naše tradiční setkání k oslavě svátku žen, výroční členskou schůze  a předvánoční posezení, je zde vždy zajímavý kulturní program, tancuje se, zpívá, nebo jen tak povídá.  Vždy nás přijdou pozdravit představitelé města, kraje, ostatních organizací nebo sponzorů. Účinkujících se za ta léta vystřídalo mnoho, od nejmenších dětí ze školek, žáků a učitelů naší ZUŠ, všech pěveckých souborů města až po soubory Lipka, Věchétek, Sestry Chalupovy, VeselouTrojku, D – Klipt a mnoho ostatních. V poslední době také využíváme přízně našeho spoluobčana a brněnského herce Jana Grygara, který se snaží zpestřit náš program, stejně tak využíváme náklonnosti ředitele ČRo Brno pana Ostrého a jeho spolupracovníka Jiřího Kokmotose.
 Pravidelně pořádáme přednášky zaměřené na zdravý životní styl, cvičení, můžeme získat potřebné informace např. od policie, odborníků ze sociální oblasti, zdravotnictví.
 Každý rok se snažíme potěšit zpěvem a malým dárkem nemocné v Nemocnici milosrdných bratří v Letovicích a klienty Centra sociálních služeb Města Letovice.
Výběr naší činnosti je různorodý, svoje představy si u nás mohou splnit všichni naši členové s různým zdravotním postižením, kdy se snažíme o jejich zařazení do většinové společnosti.
 K naplnění našich cílů a aktivit máme značnou podporu a dnes nutno říci, že rozhodující od Jihomoravského kraje a Města Letovice. Bez dotací obou institucí bychom nemohli existovat. Poděkování za finanční pomoc patří také Nadaci Města Letovice, firmě Dopaz a některým podnikatelům z Letovic a blízkého okolí.  Nutno připomenout pomoc okolních obcí, jako je Lazinov i Vranová, Z toho vyplývá, že na všechny akce můžeme přispívat značnými finančními částkami, tím se stávají dostupné všem našim členům bez rozdílu.
 Závěrem je možné konstatovat, že činnost Nového sdružení zdravotně postižených má určitě svůj smysl a nezastupitelné místo v životě zdravotně postižených  a seniorů v Letovicích a blízkých obcí našeho regionu.
 Jako sdružení jsme si přes objektivní potíže při zahájení činnosti svoji pílí, dobrou prací a smysluplnou nabídkou programu, zejména pro zdraví, vydobyli svoje místo mezi uznávanými neziskovými organizacemi jak v Letovicích, tak i v Jihomoravském kraji.

 

Ing. Jaroslava Konůpková, místopředsedkyně Nového sdružení zdravotně postižených Letovice

  [ ohlasy v tisku ]

 

* Aktuálně

...........................................................................................
V pátek 1.3. relaxační odpoledne v nemocnici Blansko (odjezd 14:00 z Pražské) více ...
.......................................................................................

 

Výběr příspěvků p. Stehlík     
tel. 732 772 466 - Alšova 15 Letovice

 

 

OKHP©2016