Nové sdružení

                          VÝROČNÍ SETKÁNÍ 2019


   V pořadí již sedmnácté   „Výroční setkání členů“ Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích se konalo koncem října 2019. Tentokrát mělo výjimečnou důležitost a    slavnostní atmosféru. Těšilo se opět vydatnému zájmu našich členů. 
   Po slavnostním zahájení se členům představil nový ředitel MKS Mgr. Tomáš Pléha. Seznámil přítomné s činností MKS v nejbližší době i s akcemi do konce roku. Dále vyslovil přání k hojnější účasti seniorů a ZP osob na akcích, které MKS pořádá.
   Dále jsme se plně věnovali programu naší schůze. Důležitým bodem programu byla volba nového výboru a revizní komise podle stanov spolku.
 Členská schůze jednohlasně zvolila výbor v tomto složení: Ing. Konůpková Jaroslava, Rašovský Bořivoj, Rašovská Alena, Stehlík Svatoslav, Soukupová Marie, Havlová Marie, Stehlíková Emílie, Sedláčková Marie,Tischerová Zdeňka . V revizní komisi budou pracovat Havlová Marie a Sedláčková Marie.
   Pokračovalo se následujícími referáty: členové sdružení si postupně vyslechli  revizní zprávu,   referát o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.  Oblíbené ozdravné pobyty zhodnotila Ing. Jaroslava Konůpková, která rovněž  přednesla výroční zprávu za uplynulé období od minulé členské schůze. Zde byla především  zdůrazněna    prospěšnost a důležitost  rehabilitačních a relaxačních odpolední v blanenské nemocnici, boskovických lázních, stejně tak i  v Aquaparku  Kuřim  pro upevnění zdraví našich členů. Kromě toho se hodnotilo ,,Relaxační cvičení s Emou“ které probíhá pod hlavičkou sdružení a těší se značné oblibě a rovněž  přispívá  k upevnění zdraví našich členů a je výborem  plně  podporováno. Kladně se vyhodnotily  veškeré  kulturní  akce i  oblíbené zájezdy za zdravím, které byly v  programu   2019   celkem čtyři.
   Na závěr se členové   seznámili s programem na  rok 2020 a schválili usnesení schůze. Konec odpoledne zpestřily nejmenší mažoretky VO CO GOU. Všem  přítomným  se  taneční vystoupení velmi   líbilo  a bylo  vskutku  zpestřením programu. Úplný závěr schůze patřil oblíbenému Jirkovi Mifkovi, který nám zahrál a zazpíval pro radost. 

 VÝBOR NOVÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH  LETOVICE  

 

OKHP©2008