Nové sdružení

              VÝROČNÍ SETKÁNÍ 2019


pozdravit členy přišel nový ředitel MKS  Mgr. Pléha

plný sál svědčí o zájmu členů o činnost spolku

pohled do sálu během programu

 

v čele řady sedí nová předsedkyně spolku Ing. Konůpková 

k pobavení hraje Jirka Mifek

 z vystoupení mažoretek VOCOGOU

 

 

 

OKHP©2017