Nové sdružení

Zájezd za  zdravím na Vysočinu


Už loni jsme červnový zájezd plánovali do Jaderné elektrárny Dukovany, zatím to nejde, tak jsme jeli na protější stráně, na hadcovou step u Mohelna.
   Vynikajícím průvodcem nám byl pan Ing. Luděk Čech z chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Hadcová step je přírodní unikát, vyskytují se zde vzácné zmenšené rostliny, převážně stepní trávy, protože hadec s vysokým obsahem hořčíku nedovoluje rostlinám vyrůst, je zde extrémní sucho a málo živin, navíc se zde rostou jedinečné endemity. Všechny stromy jsou zde zakrslé. Dozvěděli jsme se také, jak důležité je částečné spásání stepi ovcemi, aby se toto zvláštní rostlinné společenství uchovalo pro zde žijící živočichy i nás lidi. Z hlavní vyhlídky jsme se mohli kochat pohledem na údolí říčky Jihlavy, dukovanskou přehradní hráz a všechny věže dukovanské elektrárny. Ještě jednou jsme si celou krajinu prohlédli z autobusu cestou do pivovaru Dalešice.
   V tomto pivovaru se natáčely Postřižiny, při prohlídce nám připomenuli postup vaření piva, některé rekvizity i zážitky z natáčení filmu. Potom jsme si dali první letošní zájezdový řízek k obědu a nakoupili jsme si postřižinské pivo.
   Krásné odpoledne jsme strávili na státním zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Původní středověká tvrz a pozdější renesanční zámek byl na začátku 18. století přestavěn do barokní podoby pány z rodu Questenberků. Ve své nejslavnější době za Jana Adama Questenberka byly Jaroměřice centrem kulturního života, měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní kapelu z místních sloužících. Kapelníkem byl František Václav Míča, který je autorem vůbec první české opery O založení města Jaroměřic. Měli jsme dostatek času na prohlídku francouzské zahrady i kávu a zákusky v cukrárně na nádvoří. Barokní kostel    sv. Markéty je zatím v rekonstrukci.
   Podvečer pěkného dne jsme strávili exkursí ve vinařství bratrů Adámkových ve Višňové. Odborným výkladem nás oba bratři seznámili s pěstováním a výrobou vína, když mimo jiné jsou také porotci při soutěžích vín.
   Za vyjímečně krásného počasí jsme prožili nevšední den s mnoha zážitky, po dlouhé době jsme se viděli, mohli si popovídat a užít si svých přátel. Poděkování patří firmě Dopaz za krásný klimatizovaný autobus, spolehlivého a příjemného řidiče. Těšíme se na další společně strávené chvíle.

           Za NSZP v Letovicích text a foto Ing. Jaroslava Konůpková.

 

OKHP©2008