Nové sdružení

Zájezd za humna


    Na začátku září jsme po dlouhé době vyjeli na zájezd, s obavami, rouškami a desinfekcí, ale přece.
Ráno nás očekával ve Svitávce pan starosta Jaroslav Zoubek, promítl nám film o historii rodiny Löw - Beer, jejich podnikání a vilách ve Svitávce, Brněnci a Brně. Prohlédli jsme si nádherně opravenou secesní vilu, muzeum a o současné Svitávce jsme si povídali v kanceláři starosty. Pokračovali jsme do Křtin, do krásného barokního chrámu vystavěného podle návrhu slavného architekta Santiniho Aichela. Můžeme se pochlubit, že už jsme navštívili skoro všechny jeho významné stavby. Chrám ve Křtinách se postupně opravuje, konají se zde mariánské poutě, hasičské a Hubertské slavnosti. Prohlédli jsme si ambity, kapli sv. Anny a na závěr nám zahrála unikátní zvonohra, má 33 zvonů.
   Obědvali jsme v hostinci u Farlíků, kde mají i myslivecký sál. Na náměstí ve Křtinách jsme obdivovali krásnou výsadbu květin, přivítali jsme se s paní   Ing. Ludmilou Boháčkovou a společně odjeli do arboreta. Arboretum patří Mendelově universitě v Brně, slouží vědeckým účelům a je přístupné veřejnosti. Pěstuje se zde asi tisíc druhů našich i exotických dřevin. Prohlídku jsme začali venkovního výukového amfiteátru a pokračovali jsme po rekreačně výchovné stezce, která se jmenuje Chvála stromů. Jsou na ní zastavení s dřevěnými sochami, došli jsme až k nejstaršímu sekvojovci  a na palouček, kde rádi fotí svatebčané. Cesta zpět vedla krásnými loukami  a přes mokřady byly dřevěné chodníky. Opravdu krásná a poučná procházka a kéž bychom měli znalosti a vitalitu naší průvodkyně.
   Pozdní odpoledne jsme strávili v Senetářově v místním muzeu – hospodářské stavení s doškovou střechou nabízí expozici zemědělských strojů, tradičního bydlení a výroby knoflíků z perleti. Z muzea jsme šli kolem jezírka s nádhernými lekníny k vyhlášenému modernímu kostelu sv. Josefa. Byl vystavěn v 70. létech minulého století podle architekta Ludvíka Kolka, zdobí ho abstraktní křížová cesta od Mikuláše Medka.
   Za krásného počasí jsme si užili příjemný a poučný den. Poděkování patří  JMK za dotaci na  úhradu dopravy. Za bezchybné služby děkujeme firmě Dopaz.

 

         Za Nové sdružení ZP v Letovicích text a foto  Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008