Nové sdružení

  Zpráva o činnosti NSZP v Letovicích za rok 2022


   Naše sdružení bylo založeno před dvaceti lety. Zavzpomínejme v dobrém na všechny pěkné akce, zájezdy, ozdravné pobyty, cvičení, plavání, setkání, oslavy MDŽ, vánoční besídky, kulturní akce, zpívání v klášteře a domově důchodců. Cvičení nelze spočítat, kromě něho bylo každý rok okolo 25 větších akcí, takže za dvacet let neuvěřitelné číslo. Za vznikem, vedením a organizací stojí výbor našeho sdružení od počátku vedený panem Borisem Rašovským, ve výboru také celá léta pracovala jeho žena paní Alena Rašovská. Oběma jsme jim poděkovali za dvacetiletou práci ve prospěch našeho sdružení a předali malou pozornost jako poděkování od nás všech.
   Ve výboru se za ta léta vystřídalo mnoho lidí, nejstarší z nich je dosud svěží paní Jitka Brožková, která letos oslavila 95 let. K dalším důležitým členům výboru patří Jana Holková, Pavel Ihnát, Zdeňka Víšková, Věra Loubalová, Helena Peterková, Vlasta Prchalová, Marie Havlová, Marie Sedláčková, Svatoslav Stehlík, Ema Stehlíková, Zdeňka Tischerová a já Jaroslava Konůpková. Posledně jmenovaní pracují ve výboru a revizní komisi dosud.
 Hlavním posláním našeho spolku je upevňování zdraví členů spolku. Jedná se zejména o různorodé rehabilitační a kulturní akce, cvičení a plavání, pořádáme také ozdravný a lázeňský pobyt a poznávací zájezdy.
   K dnešnímu dni 26.10.2022 máme zaregistrováno 267 osob. Jsou to členové převážně z našeho města a sousedních obcí letovického regionu. Finanční prostředky z dotace města Letovice, dotace Nadace Města Letovice a dary sponzorů byly vynaloženy především na systematické a dlouhodobé upevnění zdraví členů sdružení po celý rok, zvláště na rehabilitačních a relaxačních odpoledních i na ozdravných pobytech, kde si členové v kolektivu po celý týden utužují zdraví i po stránce psychické a duševní.
   Od loňské říjnové výroční členské schůze se nemohly do konce roku žádné akce uskutečnit, nebyla vánoční besídka, do Nemocnice Letovice, Centra sociálních služeb města Letovice a Diakonie jsme pouze předali perníky na vánoce i velikonoce, všichni byli moc rádi. Protože se nemohlo cvičit, chodila Ema s několika nadšenci na zimní vycházky do okolí Letovic. Na našich webových stránkách je z obojího spousta pěkných fotografií.
   V březnu jsme se konečně mohli sejít na oslavě svátku žen. Vystoupil Bohemia classic quartet z Brna, Babské rady radia Brno a hudba Chakali. Rádi jsme se viděli a oslava se moc vydařila.
   V rámci sociální rehabilitace potřebným lidem ulehčujeme návrat a plnohodnotnou integraci do společnosti zdravých lidí. K tomu účelu byl v březnu organizován lázeňský pobyt pro 26 osob. Velmi jsme si užívali všechny lázeňské procedury, krásné prostředí, vycházky do přírody, dobré jídlo i společenská setkání v rámci kulturního programu lázní a slavnostní otevření lázeňské sezony. Dvakrát jsme si poseděli a zazpívali s panem Jiřím Mifkem. Navštívili jsme Olomouc, s průvodcem jsme si prošli obě hlavní náměstí a na konec pobytu jsme byli v katedrále sv. Václava.
   Dotace města Letovice byla účelově využita na oblíbeném ozdravném pobytu na Třech Studních v hotelu „U Loubů“ v měsíci srpnu za účasti 33 našich členů. Na pobytu máme aktivní ranní relaxační cvičení s Emou, odborné masáže, každodenní plavání a cvičení v hotelovém bazénu, vycházky do přírody. Ke společenskému životu v rámci pobytu, a tím i posílení a utužení psychické kondice účastníků, slouží zájmová setkání, přednášky o historii, divadle a umění, sportovní hry, minigolf, společenský večírek s výbornou hudbou nebo jen posezení a povídání na chodbě hotelu.
  Také všechny další akce, které náš spolek pořádal, byly zaměřeny na posílení fyzické a psychické kondice. K těmto akcím patří rehabilitační a relaxační odpoledne v lázních Boskovice, kde jsme byli letos čtyřikrát a v Kuřimi dvakrát. V listopadu ještě pojedeme do lázní Boskovice a na rehabilitaci do Blanska. Zde dvě hodiny intenzivně cvičíme v bazénu a v tělocvičně pod dohledem odborných pracovnic rehabilitačního oddělení. Využívání lázní přináší všem účastníkům dostačující relaxaci, splňuje účel a naše představy o pravidelném zlepšování a posílení zdraví.
   Dále naše sdružení podporuje pravidelné relaxační ,,Cvičení s Emou“ v tělocvičně Základní školy za účasti asi 30 našich členů. Na jaře se cvičilo každý týden v květnu a červnu. Nyní se od října cvičí opět každý pátek, chodí s námi i klienti Diakonie.
   Letos v dubnu se konal poznávací zájezd za zdravím do Náměště nad Oslavou, Rosic a Višňové do vinařství u Adámků. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného, to vše přispělo k dobré pohodě a pěkně strávenému dni, byli jsme rádi, že jsme se po dlouhé době mohli společně vidět.
   V červnu jsme byli na zájezdu v novém muzeu Třebechovického betléma, na zámku v Náchodě, na zámku a v zámecké zahradě v Novém Městě nad Metují. V září jsme byli v Brně v planetáriu, v divadle Reduta s panem Janem Grygarem a jeli jsme historickou tramvají okružní jízdu po Brně. Poděkováním panu Grygarovi bude návštěva jeho autorské hry „ Jak krásně jsme si žili“ v listopadu. Na zájezdech jsme měli vždy krásné počasí, poznali jsme krásná místa naší vlasti, bylo to poučné, zůstalo nám mnoho zážitků.
  Všechny uvedené akce svědčí o naší snaze nabídnout všem zájemcům široké spektrum možností k upevňování zdraví. Plánované akce jsou u našich členů velmi oblíbené a podle možností obsazené. Je velmi důležité být aktivní, rozhodnout se a zúčastnit se našich akcí a neuzavírat se doma. Velmi si vážím práce výboru našeho sdružení, revizní komise i dalších členů, kteří jsou ochotni pracovat, kdykoli je požádám, máme řadu těchto spolupracovníků - paní Boženě Soukupové se hlásíte na zájezdy, pan Oldřich Kos spravuje naše webové stránky, Marie Králová a Josef Havlíček fotografují, Dana Holasová se stará o křetínské členy, Oldřich Zunka o vánoční posezení, Zdeněk Smetana a Jiří Dospiva o evidenci účastníků společenských akcí, Jiří Mifek zajišťuje kulturní vystoupení žáků ZUŠ a hraje nám pro potěšení, další členové prodávají a zajišťují všechno potřebné na těchto akcích.
  Děkujeme také Městskému kulturnímu středisku za pomoc při zajištění našich akcí. Poděkování patří SDH Letovice, umožnili nám se setkat před pobytem na Vysočině na hasičské zbrojnici venku. Na všechny akce zajišťujeme dopravu autobusem, pochvala patří firmě Dopaz za vždy perfektně zajištěné služby. Naši členové, vzhledem ke svému věku a omezeným pohybovým možnostem, jsou za ně vždy velmi vděční.
  Letos jsme získali dotaci od Města Letovice, Nadace města Letovice a sponzorů. Tato velká finanční podpora nám umožnila v zásadní míře zvýšit programovou úroveň, návštěvnost, finanční dostupnost pro seniory a oblibu našich akcí, které jsme se snažili uskutečnit i přes všechny potíže s Covidem 19 a za dodržení přísných hygienických opatření.
  Veškeré naše akce pro zdraví, kde byly použity dotace, byly prezentovány s připomínkou podpory města Letovice a Nadace města Letovice ve Zpravodaji města Letovice, na našich webových stránkách a v našich vývěskách. Na všech našich akcích vždy dbáme na propagaci města Letovice a ostatních sponzorů. Na dobré úrovni je také naše spolupráce s Nemocnicí Letovice, CSSML a Diakonií.

Za Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích, z.s. předseda Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008