Nové sdružení

Slavnostní odpoledne plné zábavy a hudby s oslavou svátku žen a připomínkou 20 let činnosti  našeho sdružení


   Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích uspořádalo    ve středu 9. března 2022 slavnostní odpoledne s oslavou svátku žen. Celý sál kulturního domu rozkvetlými větvičkami zlatého deště, kytičkami a srdíčky vyzdobila děvčata s Emou Stehlíkovou.
   Pan starosta Mgr. Petr Novotný a náš místopředseda pan Bořivoj Rašovský blahopřáli ženám k jejich svátku, nám všem k dvacátému výročí založení spolku a popřáli mnoho úspěchů do dalších let. Pobavit se s námi přišli i naši přátelé z letovické Diakonie.
 Zahájili jsme vystoupením houslového souboru Bohemia classic quartet Brno, ve kterém hraje letovický rodák pan Karel Hejl. Zahráli nám a pěkně uvedli výběr klasických i filmových melodií. Následovaly Babské rady Českého rozhlasu Brno s paní Jarkou Vykoupilovou a Jiřím Kokmotosem. Velký úspěch mělo vystoupení hudby Chakali. Zahráli k potěšení a dobré náladě, rozezpívali a roztančili celý sál.
 Kulturní program se vydařil, všem se velmi líbil a nikomu se nechtělo domů, vždyť jsme takto slavili po dvou letech. Poděkování patří všem, kdo přišli, všem účinkujícím, sponzorům, Nadaci města Letovice za finanční podporu naší akce a všem, kteří celé odpoledne pracovali.

 

                      Za výbor NSZP a foto Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008