Nové sdružení

O NÁS


Nové sdružení zdravotně postižených (NSZP) bylo založeno v Letovicích v říjnu 2002 jako občanské sdružení zdravotně postižených. Nové sdružení je zaregistrováno u MV ČR jako samostatný subjekt, který podává pomocnou ruku zdravotně postiženým občanům Letovic, přidružených obcí a širokého okolí. V současné době je ve sdružení zaregistrováno 320 členů.
   NSZP poskytuje pomoc tělesně postiženým, interně nebo onkologicky nemocným, ale i lidem se smyslovými a psychickými poruchami. Provádí poradenskou činnost právně zajištěnou spoluprací s JUDr. Hutařem, který se orientuje na problematiku zdravotně postižených. Nové sdružení se vydává cestou tzv. sociální rehabilitace, což je starost o psychickou i fyzickou pohodu chronicky nemocných, se snahou ulehčit jim návrat a plnohodnotnou integraci do společnosti zdravých lidí. Pravidelně pořádá odpoledne pro zdraví s přednáškou odborného lékaře na vybrané téma a ukázkami zdravé výživy. Během celého roku organizuje aktivní návštěvy na balneoterapii rehabilitačního oddělení v nemocnici v Blansku, dále rehabilitační opoledne v lázních Boskovice. Každý rok pořádá 2 ozdravné pobyty se zaměřením na psychický a fyzický rozvoj osobnosti pro 120 členů a 4 x ročně pořádá poznávací zájezdy po nejzajímavějších místech republiky. Organizuje letní a zimní setkání zdravotně postižených občanů doprovázené kulturním programem. Jednou týdně mají zájemci o posílení tělesné i duševní kondice možnost se scházet při relaxačně rehabilitačním cvičení. 2 x ročně( o Vánocích a Velikonocích ) navštěvujeme dlouhodobě nemocné pacienty v letovické nemocnici MB a také spoluobčany v letovickém domě seniorů s krátkým kulturním programem. Delší dobu také spolupracujeme s organizací zdravotně postižených v Černé Hoře. Aktivně se zúčastňujeme dnů pro zdraví, které pořádá Národní síť zdravých měst ČR.
  Tato bohatá činnost se může uskutečňovat díky pochopení a pomoci sponzorů a MěÚ Letovice.

 

OKHP©2019