Nové sdružení

PLÁN ČINNOSTI NOVÉHO SDRUŽENÍ ZP V LETOVICÍCH NA ROK 2022


   V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMENEME A OSLAVÍME 20 LET ČINNOSTI SPOLKU

 V LEDNU Z DŮVODU PŘEDPOKLÁDANÉ NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE AKCE NEBUDOU.

NA VŠECH NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍCH PROSÍM DODRŽUJTE NAŘÍZENÁ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVIDU 19. V NAŠEM ZÁJMU JE, ABYSTE SE S NÁMI VŽDY CÍTILI BEZPEČNĚ A NADÁLE SI UŽÍVALI POHODU A ZÁBAVU, KTEROU SE SNAŽÍME VŠEM NABÍZET NA PŘIPRAVENÝCH AKCÍCH. BUDEME RÁDI, KDYŽ SE ÚČASTNÍTE V HOJNÉM POČTU A  PODPOŘÍTE TÍM NÁROČNOU PRÁCI VÝBORU.  

ÚNOR:
ÚTERÝ 22. ÚNORA - LÁZNĚ BOSKOVICE -
odjezd ve 13.10 z ulice Pražská 

BŘEZEN:
STŘEDA 9. BŘEZNA – HUDEBNÍ ODPOLEDNE S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN
od 14.00 -  zajímavý kulturní program u příležitosti dvaceti let činnosti našeho spolku
ÚTERÝ 15. BŘEZNA - LÁZNĚ BOSKOVICE  - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská
23. – 29. BŘEZNA -  OZDRAVNÝ POBYT V LÁZNÍCH SLATINICE

 DUBEN:
JARNÍ ZPÍVÁNÍ V NEMOCNICI LETOVICE
- TERMÍN PRAVDĚPODOBNĚ PONDĚLÍ 11. DUBNA
ÚTERÝ 12. DUBNA -  LÁZNĚ BOSKOVICE -
odjezd ve 13.10 z ulice Pražská
ČTVRTEK 28. DUBNA ZÁJEZD:
 OKOLÍ BRNA -  NÁMĚŠŤ NAD OSL., ROSICE, IVANČICE, VIŠŇOVÉ - VINAŘSTVÍ ADÁMEK - PŘIHLÁŠKY OD PONDĚLÍ 4. DUBNA

KVĚTEN:
ÚTERÝ 10. KVĚTNA – AQUAPARK KUŘIM - odjezd ve 14.00 z ulice Pražská,
Program začíná v 15,30, od 16,50 možnost večeře v restauraci v areálu Aquaparku
ÚTERÝ 24. KVĚTNA - LÁZNĚ BOSKOVICE -
odjezd ve 13.10 z ulice Pražská
 

ČERVEN:
ČTVRTEK  16. ČERVNA ZÁJEZD
: TŘEBECHOVICE, NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ -PŘIHLÁŠKY OD PONDĚLÍ 30. KVĚTNA
PÁTEK  24. ČERVNA - RHB BLANSKO  -
odjezd ve 14.00 z ulice Pražská

 ČTVRTEK 30. ČERVNA – INFO SCHŮZKA  NA VYSOČINU -  HASIČÁRNA  LETOVICE ve 14.30
 

ČERVENEC - SRPEN:
OZDRAVNÝ POBYT NA VYSOČINĚ: 30. ČERVENCE – 6. SRPNA 2021
 

ZÁŘÍ:
ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ ZÁJEZD
: BRNO, HVĚZDÁRNA, EXKURZE V ČRo BRNO A DALŠÍ PROGRAM - PŘIHLÁŠKY OD ČTVRTKA 1. ZÁŘÍ
ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ - LÁZNĚ  BOSKOVICE - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská 

ŘÍJEN:
ÚTERÝ 11. ŘÍJNA - AQUAPARK KUŘIM – odjezd ve 14.00 z ulice Pražská.
Program začíná v 15,30, od 16,50 možnost večeře v restauraci v areálu Aquaparku
STŘEDA  26. ŘÍJNA – SLAVNOSTNÍ VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ  od 14.00,
KULTURNÍ PROGRAM BUDE ZAMĚŘEN NA OSLAVU 20 LET TRVÁNÍ NAŠEHO SPOLKU 

LISTOPAD:
ÚTERÝ 8. LISTOPADU - LÁZNĚ BOSKOVICE
- odjezd ve 13.10 z ulice Pražská
PÁTEK 25. LISTOPADU - RHB BLANSKO - odjezd ve 14.00 z ulice Pražská, začátek je v 15.30
 

PROSINEC:
MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNÍ V NEMOCNICI LETOVICE
-  PRAVDĚPODOBNĚ ÚTERÝ 29. LISTOPADU
STŘEDA 7. PROSINCE od 14.00  PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V MKS LETOVICE

  

                      UPŘESNĚNÍ   INFORMACÍ  K AKCÍM

    PROGRAM ČINNOSTI BYL SCHVÁLEN ČLENSKOU ZÁKLADNOU 27. ŘÍJNA 2021

Časy, termíny a programy našich akcí budou vždy zveřejněny:

na našich webových stránkách: www.novesdruzenizp.cz, dále ve Zpravodaji a na našich vývěskách: na náměstí u prodejny zelenina a v okně  ZUŠ.

ZMĚNA TERMÍNŮ, ČASŮ I MÍSTA ZÁJEZDŮ JE VYHRAZENA !!!

OZDRAVNÉ POBYTY 2022: LÁZNĚ SLATINICE - PŘIHLÁŠENÍ DO 15. 1. 2022 NA VYSOČINU DO 31. 3. 2022.  OBA OZDRAVNÉ POBYTY BUDOU DOTOVÁNY.

Při odhlášení se z pobytu z VÁŽNÝCH důvodů, včas kontaktujte Ing. Konůpkovou  osobně. Prosíme o dodržování tohoto pravidla. Totéž platí o zájezdech i ostatních akcích. Náhradu za sebe řešte prosím  osobně a včas s vedoucím příslušné akce.

POVAŽUJTE  PROSÍM  PŘIHLÁŠENÍ  SE NA VŠECHNY AKCE  ZA  ZÁVAZNÉ!!!

Dotace od sdružení lze využívat vždy až po zaplacení členských příspěvků.

Na akce se přihlašujte pouze sami u pověřené osoby. Předejdete tím případným nedorozuměním! Program na vybraných  zájezdech se  bude vždy aktuálně  upřesňovat.

Všechny akce jsou přístupné všem našim členům bez rozdílu, ovšem je nutné hlásit se včas, zejména na zájezdy. Na zájezdy se všeobecně přihlašuje přibližně 1 měsíc před zájezdem. Viz plán činnosti. Sledujte aktuální pozvánky na vývěskách, zpravodaji a na našich webových stránkách.  Dodržujte prosím datum a čas přihlašování.

Na jednodenní zájezdy autobus vyjíždí dle rozpisu programu zájezdu.

Na všechna RHB odpoledne autobus vyjíždí z ul. Pražská s obvyklými zastávkami.

Do Blanska i do Kuřimi je odjezd v 14.00 a začátek akce je v 15.30.

Do Lázní Boskovice je odjezd ve 13.10, začátek ve 14.00, odjezd domů v 16.20

 POKUD BUDE VAŠE SITUACE NUTNĚ VYŽADOVAT ZASTÁVKU AUTOBUSU NA JINÉM MÍSTĚ,  NEŽ JE STANOVENO, DOMLUVEJTE SE PROSÍM PŘEDEM S VEDOUCÍ AKCE.

 Vždy od října do května probíhá  Relaxační cvičení s Emou. Bližší informace podá Ema Stehlíková. 2x ročně (velikonoce, vánoce) je organizována návštěva klientů v rámci spolupráce s Nemocnicí Letovice. Informace pro zájemce u paní Marie Sedláčkové a Emy Stehlíkové. 

Na akce mimo Letovice včetně ozdravných pobytů je doprava autobusem zajištěna.

KONTAKTY:

Ing. Jaroslava Konůpková   732 601 072, předseda spolku, pobyty, RHB
Boris Rašovský                     516 474 955, 776 680 301, 725 459 703. místopředseda spolku
Lenka Rašovská                   516 474 955, 775 270 155 
Zdeňka Tischerová               603 564 283, účetní spolku
Božena Soukupová               516 481 218, 724 113 356, přihlášky na zájezdy
Svaťa Stehlík                       732 772 466, členské příspěvky
Ema Stehlíková                    737 973 625, cvičení a různé kulturní akce
Marie Sedláčková                516 475 409, členka revizní komise
Marie Havlová                     516 475 470, předseda revizní komise
Dana Holasová                     737 359 731, kontaktní osoba pro oblast Křetínska

 Všechny akce pořádáme především pro Vás a na Vaši hojnou účast se těší výbor.

SLEDUJTE AKTUALITY NA: www.novesdruzenizp.cz

 

OKHP©2008