Nové sdružení

                 ZAJÍMAVOSTI  JIŽNÍ MORAVY


   poznávali členové Nového sdružení zdravotně postižených Letovice na druhém letošním zájezdu za zdravím za podpory JMK koncem letošního dubna. Místem k poznávání jižní Moravy jsme vybrali Znojmo a jeho okolí. Znojmo je druhým největším městem Jihomoravského kraje. Leží na levém břehu řeky Dyje a díky velkému množství památkových objektů je městskou památkovou rezervací. Mezi nevýznamnější památky patří hrad s rotundou Sv. Kateřiny. Mezi hlavní dominanty patří kostel Sv. Mikuláše a kostel Sv. Michala. Dále je to radniční věž z 15. století, která svým provedením a unikátností patří rovněž mezi dominanty.
   Naše putování začalo v obci Slup. Zde jsme navštívili opravdovou zajímavost. Jde o unikátní technickou památku, která je v současné době ve správě Technického muzea v Brně. Jedná se o bývalý panský vodní mlýn, ve kterém bylo až pět mlýnských kol na spodní vodu. Byl postaven v šestnáctém století a zároveň byl největším mlýnem svého druhu na Moravě. V mlýnici jsou k vidění zajímavé mlýnské stolice. V současné době je mlýn chráněn jako národní kulturní památka. Zajímavá a poučná byla exkurze zemědělského muzea v nedalekých Oleksovičkách, kde jsme poznávali život na venkově v 19.století. Muzeum je rozděleno na dvě části. Je to na zemědělské stroje, nářadí a pomůcky. Druhou část tvoří ukázka krojů, vesnická kuchyně s tradičním nábytkem a surovinami.
    Následná okružní jízda vyhlídkovým kolovým vláčkem nám odhalila nejzajímavější části historického města Znojma. Trasa nás zavedla do středověkých uliček a historických náměstí. Zde jsme obdivovali významné městské památky tohoto nádherného města. Navštívili jsme také znojemský hrad, který byl založen v polovině jedenáctého století. Sídlila zde znojemská větev Přemyslovců. Během 18. století byl hrad přestavěn do dnešní podoby.
   Tento zajímavý poznávací zájezd za zdravím nám přinesl duševní pohodu, kterou podpořilo poučení o bohaté historii Znojemska.Za NSZdP Borek

 

OKHP©2008