Nové sdružení

          ZA ZDRAVÍM DO RAJHRADU A ZNOJMA


  

Letošní krásné zářijové počasí jsme využili k výletu na Jižní Moravu. Začali jsme prohlídkou benediktinského kláštera v Rajhradu. Klášter byl založen kolem roku 1045 knížetem Břetislavem. V 18. století byl celý areál kláštera a opatský chrám sv. Petra a Pavla přestavěný podle posledního projektu slavného Jana Blažeje Santiniho Aichla. Procházeli jsme kostelem a klášterem a dozvěděli jsme se, jak těžké bylo postavit obrovský areál v bažinách a jak těžké je ho udržovat.  Benediktýni se o to snaží, aby mohli důstojně oslavit tisíc let od založení kláštera.
Památník písemnictví je druhou největší knihovnou na Moravě, mohli jsme si prohlédnout kopie modlitebních knih brněnských benediktinek, které byly ručně psané na pergamenu. Originály nejdražších knih jsou uloženy v trezorové komoře. K vidění je zde unikátní globus a sloupkové hodiny.
Po obědě jsme pokračovali do Znojma, mohli jsme se projít po náměstích a kolem chrámu sv. Mikuláše jsme došli na návrší znojemského hradu, začali jsme prohlídkou Muzea pivovarnictví v bývalém pivovaru Hostan, z něho už bohužel existuje jen hala varny s udržovanými měděnými kotli. Provázela nás paní Štítarská, její výklad o vaření piva a historii pivovaru byl opravdu jako malé divadelní představení. Pokračovali jsme kolem znojemské rotundy sv. Kateřiny na vyhlídku na celé Znojmo a k zámku. Současné expozice na zámku ve Znojmě jsou také velice zajímavé – ucelené soubory nábytku, zbraní, obrazů a keramiky, na konci prohlídky jsme mohli vidět kopie maleb z rotundy sv. Kateřiny.
Prožili jsme krásný slunečný den v pohodě a klidu, ve společnosti dobrých přátel a dobrých lidí z jihu Moravy. To všechno přispělo k utužení naší fyzické a duševní kondice. Poděkování patří našemu předsedovi   Bořivoji Rašovskému za perfektní přípravu zájezdu, firmě Dopaz za zajištění dopravy a milého řidiče, který nás celý den bezpečně vozil, a všem průvodcům za  poučný výklad. Akce se konala za finanční podpory Jihomoravského kraje.

                            Za Nové sdružení ZP Letovice  Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008