Nové sdružení

              ZA POZNÁNÍM PÁLAVY


    Nové sdružení zdravotně postižených Letovice koncem měsíce pořádalo  zájezd  za zdravím  na Pálavu a    konal se  za podpory JmK.  Máme zde starého dobrého známého – pana RNDr. Jiřího Matušku, který má k našemu městu blízký vztah.  Pracuje v Chráněné krajinné oblasti Pálava.
 První zastávkou za poznáním Pálavy byla vinařská obec Sedlec, kde na okraji rybníka Nesyt mají ochranáři ptačí pozorovatelnu. Z rána byl rybník plný života, viděli jsme přímo před námi čápa černého, volavky šedé, kormorána, hnízdící kachny, rákosníčka, všichni možní tvorové si užívali vodu. Projížděli jsme kolem nového hnízda čápů bílých zbudovaného záchranáři.
   Následovala prohlídka Muzea Železné opony ve Valticích, muzeum je věnované všem způsobům ochrany státních hranic – od četníků, finanční stráže, budování vojenského opevnění před II. světovou válkou, vojenské ochraně republiky po válce, je zde výstroj, zbraně, technika, zapojení psů. Blízko hranice s Rakouskem jsme došli ke kolonádě Reisna. Kolonádu Reisna postavili Lichtenštejnové na počest svých předků,  je to jedna z nově opravených staveb Lednicko – Valtického areálu, je odtud nádherný výhled na Valtice, vinohrady a Pálavu.
   Na další vycházku jsme šli ke Křivému jezeru v Pavlově, zde jsme viděli,  jak ovlivňuje nedostatek vody původní lužní lesy. Křivé jezero bývalo na jaře zaplavováno životodárnou vodou, dnes je jí tak málo, že z jezera zbyly vyschlé plochy, které ochranáři alespoň jednou ročně sekají, udržují tím vzácné rostliny a živočichy, jinak by jezero zarostlo kopřivami a náletovými dřevinami. Vodní kosatce bez vody letos nekvetly.
   V Pavlově pod hradem Děvičky je nově postavený Archeopark Pavlov. V supermoderní stavbě je muzeum nejstaršího osídlení jižní Moravy z období lovců mamutů, je zde skládka mamutích kostí tak, jak byly nalezeny, hroby bojovníků, jejich nástroje, rituální předměty včetně kopie Věstonické Venuše, názorné krátké filmy z výzkumů.
   Navečer jsme se loučili  s krásnou přírodou Pálavy všichni dobře naladění a spokojení.


ZA ÚČASTNÍKY JARKA KONŮPKOVÁ

 

OKHP©2008