Nové sdružení

                      ZÁJEZD NA MALOU HANOU


 

   Letošní poslední zájezd za podpory JMK pořádalo Nového sdružení zdravotně postižených Letovice na Malou Hanou.
   Začali jsme exkurzí ve sklárnách Moravia v Úsobrně, nezapomenutelné byly zážitky z plně automatizované linky na výrobu technického skla, z kapek rozžhaveného skla v několika vteřinách vyfukuje stroj do forem např. zavařovací sklenice.
  V Brodku u Konice nás ve své firmě Naděje očekávala velmi milá paní Mgr. Jarmila Podhorná, nabídla nám pohoštění a seznámila nás s gemmoterapií. Prošli jsme bezvadně udržovanou zahradou, kde pěstují byliny, keře a stromy, aby zajistili kvalitu surovin pro svoje výrobky. Bylinkovou zahradu jsme si prohlédli s velkým zájmem, pěstují zde některé nezvyklé i dovezené druhy rostlin, koupili jsme si bylinky i výrobky z nich.
   Pokračovali jsme do Čech pod Kosířem do  muzea kočárů. Probíhá zde velká nákladná výstavba a expozice kočárů je nově uspořádaná v zadní části budov. Zde  nás  očekával a provázel  majitel pan Václav Obr. Letošní rok je ve znamení 270. výročí postavení kočáru pro kardinála Troyera, největší pozornosti se těší největší a nejvyšší smuteční kočár postavený továrnou Brožík pro město Plzeň. Pěšky jsme došli k zámku v Čechách pod Kosířem, prohlédli jsme si nově otevřenou opravenou část zámku, od 19. století byli majiteli zámku Silva- Taroucové a jejich rodinným přítelem byl malíř Josef Mánes, jsou zde vystavené některé jeho obrazy a portréty šlechtické rodiny. Zajímavostí je, že v té době druhou manželkou Augusta Alexandra Silva Tarroucy byla Helena Kálnoky pocházející  z Letovic. S průvodkyní jsme prošli nově upravený zámecký park v anglickém stylu. 
   Po cestě domů jsme se zastavili v lázních Slatinice, moderní hotel Balnea nás okouzlil. Bylo pro nás připraveno posezení s paní Kostelníkovou, která zajišťuje kulturní akce pro lázeňské hosty.
 Poděkování patří manželům Rašovským za bezvadné zajištění celého zájezdu, firmě Dopaz za zabezpečení dopravy. Měli jsme krásné počasí, užili jsme si celého dne v pohodě a klidu a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.

                                      Za NSZdP Letovice Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008