Nové sdružení

        Za zdravím do Kroměříže


Květnový zájezd Nového sdružení zdravotně postižených Letovice směřoval na Kroměřížsko. Už po osmé hodině ráno jsme dorazili do Chropyně na prohlídku zámku. Zdejší panství zakoupil v roce 1615 kardinál František Ditrichštejn a připojil ho k ostatnímu biskupskému majetku jako letní sídlo. V Rytířském sále je jedinečná sbírka zbraní ze třicetileté války. V Ječmínkově sále se připomíná pověst o králi Ječmínkovi, který ukrytý v noze obrovského stolu čeká, aby pomohl v případě největší nouze hanáckému lidu. V tomto sále jsme obdivovali kachlová kamna a džbány z habánské keramiky. Ve druhém patře zámku je památník slavného chropyňského rodáka Emila Filly, malíře, sochaře    a grafika, představitele expresionismu a kubismu.
   V Kroměříži jsme měli dostatek času na prohlídku okolí zámku a Podzámecké zahrady. Arcibiskupský zámek v Kroměříži je postaven v raně barokním slohu, spolu s Podzámeckou       a Květnou zahradou je národní kulturní památkou a od roku 1998 je zapsán       na listinu Světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Zámek i sbírky jsou majetkem Arcibiskupství olomouckého. Zámek začal stavět v roce 1512 Karel II z Lichnštejna – Kastelkornu jako reprezentační sídlo církve. Obdivovali jsme všechny krásné a nádherně vyzdobené sály zámku známé také z filmů - od Formanova Amadea až po nejnovější film o Marii Terezii. Hlavní slavnostní bílo-zlatý rokokový sál sloužil jako sněmovní sál a velká jídelna. Procházeli jsme dalšími prostorami zámku a vždy nám průvodkyně připomněla, ze kterého filmu je známe, byla to Malá jídelna, Trůnní sál, Poradní sál, Carský pokoj – památka na setkání Cara Alexandra II. a rakouského císaře Františka Josefa I. v roce 1885.  Unikátní Manský sál byl místem pro konání manských sněmů a soudů. V zámku je druhá největší obrazárna v republice, má přes 500 obrazů, nejznámější je Tizianův Apollon a Marsyas. V hudebním archivu je ojedinělá sbírka hudebnin, k vidění jsou např. notové zápisy Mozarta a Vejvanovského. Zámecká knihovna uchovává 88 tisíc knih, nejstarší je Kroměřížský sakramentář z II. poloviny 9.stol.
   Obědvali jsme v Moravské jídelně a potom jsme si v klidu poslechli oblíbené písně kroměřížského rodáka Karla Kryla v jeho moderním muzeu.
 Na závěr odpoledne jsme si prohlédli Květnou zahradu, nedávno otevřenou po celkové rekonstrukci. Je to francouzská zahrada, obdobná jako v Louvru, říká se jí Libosad. Přísně geometricky stříhaná zeleň je doplněná květinovou výsadbou. Nejkrásnější pohled na zahradu je z Kolonády. Součástí zahrady jsou skleníky, bylinková zahrada, pomeranče, popínavé růže, habrové bludiště, originální architektura, sochařská díla a vodní prvky. Centru zahrady vévodí pavilon Rotunda. Ve středu kupole je zavěšeno Foucaultovo kyvadlo, jeho pohyb demonstruje rotaci zeměkoule. Zde jsme si vyslechli velmi zajímavý výklad o důmyslných prvcích v zahradě, výzdobě a využití vody v Rotundě a o kyvadle.
   Za celý den to bylo obrovské množství informací a krásných zážitků. Poděkování za přípravu a organizaci zájezdu patří manželům Rašovským, firmě Dopaz za autobus s klimatizací a jejímu šikovnému a zodpovědnému řidiči. Zájezd se uskutečnil za finanční podpory Jihomoravského kraje.

 

Za NSZP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008