Nové sdružení

               VÝCHODOČESKÉ ZAJÍMAVOSTI


  První letošní zájezd pro zdraví Nového sdružení ZP Letovice nás zavedl do východních Čech. Brzy ráno nás očekávali v Hradci Králové ve firmě Petrof, kterou v roce 1864 založil Antonín Petrof. Továrna se velmi dobře rozvíjela a začala vyvážet klavíry  a pianina do celého světa, od roku 1899 byl její majitel   c. a k. dvorním dodavatelem rakouského císařství, v roce 1934 získali Grand Prix na světové výstavě v Bruselu, po znárodnění se výroba dále rozvíjela, v roce 1958 na EXPO v Bruselu bylo oceněno zlatou medaili koncertní křídlo Petrof MONDIAL. Po roce 1991 byla továrna privatizována rodinou Petrof, dnes firmu řídí Zuzana Ceralová Petrofová, vítězná manažerka roku 2015. Prohlédli jsme si muzeum klavírů a pianin, prošli jsme složitou a náročnou výrobou od stolárny, přes montáž po expedici s velmi podrobným výkladem.
   V Hradci Králové jsme ještě byli na prohlídce obřího akvária. Je to neskutečný zážitek, když všude kolem vás klidně proplouvají obrovské barevné ryby všech možných druhů. Nejvíce se nám líbili rejnoci. Odpoledne jsme navštívili Kuks. Prošli jsme městečkem, kde od bývalých lázní je nádherný výhled na protější výšinu s hospitalem Kuks, kterému vévodí kostel Nejsvětější Trojice. Celý komplex staveb na obou březích Labe začal koncem 17. století budovat hrabě František Antonín Špork. Hospital s klášterem řádu Milosrdných bratří byl určen k péči o vysloužilé vojáky a chudé. Terasu v průčelí stavby zdobí dvacet čtyři slavných alegorických ženských postav Ctností a Neřestí z dílny geniálního barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. S vynikající průvodkyní jsme si prohlédli hospitál, kostel, lékárnu Milosrdných bratří, chodbu s nedávno objevenými freskami sta podob Tance smrti, lapidárium s originály soch, do nově upravené bylinkové zahrady jsme jen nahlédli. Cestou do údolí bylo možné obdivovat bývalé lázně, kde se každý rok koná vinobraní, po kaskádovém schodišti teče víno z obnoveného vinohradu hraběte Šporka. Z původního Kuksu se všechno nedochovalo, přesto je zde citlivě propojená krajina, architektura a umění.
    Prožili jsme velmi pěkný den s krásným počasím a nádherně rozkvetlou přírodou. Poznali jsme mnoho nového, za celý den jsme se i dostatečně unavili. Zájezd se konal v rámci oslav Dne Země, za finanční podpory Jihomoravského kraje a ve spolupráci s kanceláří Zdravé město Letovice.

                                        Za NSZdP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008