Nové sdružení

                      BRNĚNSKÉ TOULÁNÍ


  Červnový zájezd Nového sdružení zdravotně postižených směřoval do Brna. Český rozhlas Brno byl naší první zastávkou. V nově opraveném studiu nás přivítal ředitel rozhlasu Jaromír Ostrý a programový ředitel Jiří Kokmotos. Prohlédli jsme si celou budovu, citlivě opravený suterén i zachovalý trezor a honosné mramorové interiéry bývalé banky  Union, která zde původně sídlila.
  Český rozhlas Brno je nejstarší, největší a nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu. Od počátku je spjatý s těmi nejvýznamnějšími osobnostmi Brna a celé Moravy od Oldřicha Nového, Jarmily Šulákové, Oldřicha Mikuláška, Miroslava Skály, Františka Kožíka, až po dnešní – Josefa Veselého a Jaromíra Ostrého s jejich Toulkami českou minulostí. Český rozhlas Brno je spojen také s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, Orchestrem Gustava Broma, hraje po celý den jen česky. Na závěr návštěvy jsme počkali na pana Zdeňka Junáka. Právě  skončil vysílání Srdcovek, přišel celý rozzářený a sršící humorem. Slíbil, že druhý den z rádia pozdraví celé Letovice, a dodržel to! Takže poslouchejte Český rozhlas Brno!
   Po obědě jsme strávili příjemné dvě hodiny na palubě výletní lodi Dallas při plavbě po Brněnské přehradě.
 Pak už jsme spěchali přes celé Brno do Líšně, do Hasičské záchranné stanice Jihomoravského kraje. Zde nás čekal letovický hasič z povolání pan Tomáš Leinveber a provedl nás celou stanicí. Prošli jsme postupně garážemi se všemi zásahovými vozidly. Speciální vozidla mají hasiči na hašení požárů elektřiny, dále vozidla s kontejnerovými nástavbami na zásahy při úniku chemických látek, vozidlo pro chemickou očistu v terénu, další vozidlo s kontejnerem na zabezpečení např. sesuvů půdy, výkopů. Kromě těchto speciálních vozidel má jednotka samozřejmě výjezdová vozidla pro hašení požárů a zásahy při dopravních nehodách. Se zájmem jsme všichni obdivovali odborné znalosti našeho mladého letovického hasiče.
   Zájezd se konal za finanční podpory Města Letovice. Díky za krásně  a poučně strávený den, je třeba ocenit šikovné lidi v našem regionu, kteří se na jedné straně starají o naši zábavu a ti druzí o naši každodenní bezpečnost.


Za NSZdP
Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008