Nové sdružení

VESELÉ VELIKONOCE


    Po dlouhé zimě k nám opět přišlo nejkrásnější roční období, což je jaro. Všichni ho máme beze sporu rádi, protože se vše po zimě postupně probouzí. Vzduch již voní rozkvetlou přírodou,  která se začíná zelenat a vše je najednou krásnější. S jarem postupně přicházejí dlouho  očekávané   Velikonoce. Jsou  to svátky jara, víry a tradic, vždy  přinášejí vůni nového života. Věřící si v tento čas připomínají  cestu Ježíše Krista a jeho vzkříšení.
  Příchod velikonočních svátků a nástup jara každoročně dlouhodobě léčeným  pacientům  letovické  nemocnice MB  i  seniorům Centra sociálních služeb Letovice připomínají členové Nového sdružení ZP Letovice. Přicházejí se zpěvem a malým dárkem pro potěšení.
První  velikonoční návštěva proběhla v CSSL za podpory zaměstnanců centra služeb. Klientům tohoto městského zařízení bylo připraveno  veselé  pásmo říkanek o   jaru   a  předně   kolekce veselých písniček. Letos jsme náš program zpestřili jarním tancováním, které naše ženy předvedly pozorným posluchačům.
  Celý zábavný  program  vtipně uváděl pan Lukeš. Postupně se zapojovali  přednášející,  náš pěvecký soubor i na harmoniku hrající    Jirka Mifek. Spravedlivou odměnou nám byla veselá nálada  seniorů, kteří se bavili společným zpíváním písniček, které jim protagonisté odpoledne předkládali.
  Druhá  návštěva proběhla v NMB za vydatné pomoci a skvělé spolupráce s   vedením nemocnice. Ani zde nechyběl hudební doprovod našich     zpěváků, Jirka Mifek se svoji výtečnou harmonikou.  Zpívání přinášelo radost zejména ležícím  pacientům, kteří se  těšili i  z malých dárečků, které dostávali přímo na pokojích. Velikonoční perníky, které se dávaly  jako malý dáreček,  připravila ing. J. Konůpková  Poděkování si zaslouží  všichni, co připravili radost seniorům  i  pacientům v NMB v Letovicích.

 
Za NSZdP Borek

 

OKHP©2008