Nové sdružení

PŘEDVÁNOČNÍ VESELÍ


 

   Nové sdružení ZP Letovice pořádalo v polovině prosince poslední akci roku 2018 – Předvánoční veselí. Nádherně bledě modře vyzdobený sál kulturního domu byl do posledního místa obsazený.
   Slavnost zahájil předseda našeho sdružení Bořivoj Rašovský, přivítal hosty a na jevišti všemi očekávaný Český filharmonický sbor z Brna v komorním obsazení vedený sbormistrem Petrem Fialou. Program byl nazvaný Klenoty českých vánoc, začínal skladbou o šesti dílech od Adama Michny z Otradovic O narození Páně. Následovaly koledy Nesem vám noviny, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, A teče vodička, Půjdem spolu do Betléma a Veselé vánoční hody. Potom jsme vyslechli skladby od Jiřího Ignáce Linky Vzhůru bratři a Jana Jakuba Ryby Srdce plesá – Slavíček, obě s nádhernými sóly Jany Melíškové - soprán, Pavly Zbořilové – alt, Pavla Drápala – baryton, celým koncertem doprovázely Martina Matušínská na flétnu a Miriam Zuziaková na klavír. Závěr koncertu všechny uchvátil – byl to známý sbor Židů z opery Nabucco Giuzeppe Verdiho. Celý sál odměnil krásný koncert potleskem vestoje, je to pro nás obrovská pocta, že v Letovicích vystoupil tak skvělý sbor.  Sbormistr pan Petr Fiala má k Letovicím blízký vztah, učil na LŠU v sedmdesátých létech, zakládal zde dětský pěvecký sbor, mezi jeho žáky patří i dnešní zástupce ředitele ZUŠ Jiří Mifek, který také s nadšením koncert vyslechl.
    Pozdravil nás nový starosta města Letovice pan Petr Novotný, místostarosta pan Radek Procházka a za Nadaci města Letovice pan Jan Královec.  Naše Vánoční veselí  se konalo za podpory Nadace i Města Letovice. Vítanými a tradičními hosty byli naši přátelé z organizace ZP z Černé Hory a Bořitova a klienti letovické Diakonie. 
    Závěr odpoledne patřil hudbě k tanci a poslechu skupiny Klipt. Všichni přítomní si náležitě užili krásný a slavnostní program k pobavení a dobré náladě.  Do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám

 za NSZdP přeje Bořivoj Rašovský a Ing. Jaroslava Konůpková.

 

OKHP©2008