Nové sdružení

                              PŘEDVÁNOČNÍ VESELÍ


   Nastal čas adventu, což je znamení, že se pozvolna blíží konec roku a Vánoce jsou za dveřmi. V Novém sdružení ZP Letovice nastat čas na pořádání poslední akce roku 2016. V tomto případě se jednalo o tradiční ,,Předvánoční veselí“ které si pokaždé svým bohatým a zábavným programem získává nesmírnou oblibu našich členů i pozvaných hostů. Místem konání byl opět letovický kulturní dům. Ještě před začátkem samotného odpoledne, byl sál do posledního místa obsazen.
    Po slavnostním zahájení přítomné pozdravil starosta města pan Stejskal, který všem popřál hodně zdraví, štěstí a dobré nálady do nového roku. Stejné pozdravení nám přednesli i další pozvaní hosté. Byl to místostarosta města ing. Palbuchta, dále ředitelka NMB Letovice Dr. Královcová. Nadaci města Letovice, která podpořila naši akci zastupoval Jan Královec. Naše setkání svoji účastí rovněž podpořila ředitelka MKS Letovice Mgr. Trubáková. Vítanými a tradičními hosty byli naši přátelé z organizace zdravotně postižených z  Č.Hory a Bořitova a klienti letovické Diakonie. Ke  slavnostní a sváteční náladě jednoznačně přispěla kultivovaná výzdoba veškerých prostor KD, kterou připravily naše ženy. Na patřičně nazdobených stolech se přítomné ženy chlubily svým výborným vánočním cukrovím.
    Kulturní program byl zahájen velice hodnotným a poutavým vystoupením žáků ZUŠ Letovice. Zábavný program s příchutí Vánoc nám připravili žáci letovické umělecké školy. Slavností okamžik jsme zažili, když nás všechny oslovil brněnský herec Jan Grygar. Přednesl krásnou řeč, když jeho hřejivý přednes jaksepatří navodil vánoční náladu. Na závěr k tanci a poslechu hrála skupina Klipt. My jsme si užívali krásných melodií, které nám skvělí hudebníci předkládali.
    Těžké bylo loučení s vydařenou akcí , kde si přítomní náležitě užili veselý a slavnostní program k pobavení.

                                        ZA VÝBOR BOREK

OKHP©2008