Nové sdružení

       ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN


   Nové sdružení zdravotně postižených Letovice pořádalo ve středu 14. března 2018 slavnostní Hudební odpoledne s oslavou svátku žen.
Plně obsazený sál kulturního domu na úvod zaujal básní Františka Hrubína Naše paní Božena Němcová a úryvkem z Babičky herec Národního divadla Brno pan Jan Grygar, společně s panem starostou Vladimírem Stejskalem blahopřáli všem přítomným ženám k jejich svátku. Dalšími hosty byli ředitelka MKS paní Jana Trubáková, pan místostarosta Ing. Jiří Palbuchta s manželkou a naši přátelé z letovické Diakonie. Následovalo vystoupení houslového souboru Bohemia Classic Quartet Brno s novým programem. Velký úspěch mělo vystoupení tanečnic Základní umělecké školy Letovice            pod vedením paní učitelky Jany Vinklerové, děvčata zatančila také ukázky z nedávno uvedeného baletu Popelka. K potěšení a dobré náladě přispěl pan Jiří Mifek, zahrál na akordeon a rozezpíval celý sál. Potom přišly na řadu Sestry Chalupovy, v prvním vystoupení      se ukázaly jako kuchařky z první republiky v zástěrkách našich babiček, ve druhém jako dámy cestující parním vlakem, samozřejmě za doprovodu stylové hudby a houkání lokomotivy. Zazpíval nám také letovický pěvecký sbor Cantamus.
    Program zakončily opět Sestry Chalupovy ukázkou z krejčovského salonu a babičkovského spodního prádla, potom se předvedly jako dámy v malých společenských toaletách a nakonec v letních šatech na lázeňské promenádě s nádhernými deštníky. Za obrovského potlesku jsme je odměnili růžičkami od pana Chloupka ze Zboňku.
   Vydařený kulturní program trval  do 19 hodin. Poděkování patří všem účinkujícím, Nadaci města Letovice za podporu naší akce, která přinesla  všem plno radosti.

                                               Za NOVÉ SDRUŽENÍ  Ing.Jaroslava  Konůpková

 

OKHP©2008