PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI NA 2019

Schválen členskou základnou 31.10. 2018

 

LEDEN:

ÚTERÝ  8.1.   LÁZNĚ  BOSKOVICE  - Odjezd  bude ve 13,10h z ul. Pražská, začátek je ve 14,00h

ČTVRTEK  10.LEDNA:  INFO SCHŮZKA VE 14,30h  HUDEBNÍ SÁL ZUŠ

 K  POBYTU VE SLATINICÍCH. ZDE  BUDE PROVEDEN VÝBĚR ZÁLOHY NA POBYT PENĚZ.

OD 11.1. -  28.2. 2019  SE AKCE Z DŮVODU CHŘIPKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ NEPLÁNUJÍ

 

BŘEZEN:

PÁTEK  1.3. RHB BLANSKO  - Odjezd autobusu  bude ve 14.00h z ul. Pražská

STŘEDA 6.3.  -  Od 14,00,h  - Hudební odpoledne  s oslavou svátku žen, Zajímavý kulturní program,

ÚTERÝ 12.3. LÁZNĚ BOSKOVICE -  Odjezd bude ve 13,10 z ul. Pražská

ČTVTEK  28.3. – 2.4. OZDRAVNÝ POBYT V LÁZNÍCH SLATINICE

 

DUBEN:

ÚTERÝ  16.4.  LÁZNĚ BOSKOVICE  - Odjezd  bude ve 13,10h z ul. Pražská

Začátek odpoledne je ve 14,00h,Dále je  od 15,15h  možnost posezení v cukrárně

ČTVRTEK 25.4. ZÁJEZD BRNO -  Exkurze Janáčkova  divadla, policejní muzeum,Zetor muzeum,

PŘIHLÁŠKY od PONDĚLÍ    8.4.2019 od 8,00h

 

KVĚTEN:

ÚTERÝ  14. 5.   – AQUAPARK KUŘIM    ZDE JE   SLEVA PRO CVIČENCE

Odjezd  autobusu bude ve 14,00 z ul. Pražská

Program začíná v 15,30h, Od 16,50h - možnost večeře v restauraci v areálu aquaparku

ČTVRTEK  23.KVĚTNA ZÁJEZD Zámek Telč, ZOO Jihlava, Muzeum Oslavany

PŘILÁŠKY OD  pondělí 29.4. OD 8,00h

 

ČERVEN:

PÁTEK  7.ČERVNA RHB BLANSKO  - Odjezd autobusu  bude ve 14.00h z ul. Pražská

ČTVRTEK 13.6. – INFO SCHŮZKA  NA VYSOČINU V SÁLE ZUŠ LETOVICE VE 14,30h

ZDE  BUDE PROVEDEN ZÁLOHOVÝ VÝBĚR PENĚZ

ČTVRTEK  20.6. ZÁJEZD: Zámek Valtice a  Mikulov, krátká vycházka CHKO Pálava, J.MATUŠKA

PŘIHLÁŠKY od pondělí 27.5. v 8,00h.

 

SRPEN:

SOBOTA 27.7. -  SOBOTA 3.8.  OZDRAVNÝ POBYT VYSOČINA   – PŘIHLÁŠKY DO 10.3.2019

 

ZÁŘÍ:

ČTVRTEK 12.9.  ZÁJEZD: : Litovel,  Hanácký Skanzen Příkazy, Hrad  Bouzov

 Náměšť  na Hané zámek, exkurze v  minipivovaru,

PŘIHLÁŠKY od pondělí 19.8..2018 od 8,00h

ÚTERÝ  17.9.  LÁZNĚ  BOSKOVICE  - Odjezd  bude ve 13,10h z ul. Pražská, začátek je ve 14,00h

 

ŘÍJEN:

ÚTERÝ   1.10: AQUAPARK KUŘIM –     Odjezd je ve 14,00 z ul. Pražská

Program začíná v 15,30h, Od 16,50h -  možnost večeře v restauraci v areálu  aqvaparku

PÁTEK : 18.10. RHB V BLANSKU -  ODJEZD Z ul. Pražská ve 14,00. Začátek odpoledne je v 15,30

STŘEDA  30.10. - VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ  ve 14,15 hod.

 

LISTOPAD:

ÚTERÝ 5.11: LÁZNĚ BOSKOVICE   – Odjezd je ve 13,10h z ul. Pražská

Začátek odpoledne je v 14,00h, Dále je od 15,15h  možnost posezení v cukrárně

PÁTEK 29.11. RHB BLANSKO   Odjezd je ve 14,00 z ul. Pražská, začátek je v 15,30hod.

 

PROSINEC:

MIKULÁŠSKÉ   ZPÍVÁNÍ V NMB -  DATUM BUDE UPŘESNĚN – předpoklad 2.12.

STŘEDA: 11.12.  - ve 14,00h  PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ v KD

 

UPŘESNĚNÍ   INFORMACÍ  K AKCÍM 

 Časy, termíny a programy našich akcí budou vždy zveřejněny:

na našich webových stránkách: www.novesdruzenizp.cz

dále ve Zpravodaji a  na  našich vývěskách:

 Na náměstí   vedle ČS. spořitelny a v okně  ZUŠ.

 ZMĚNA TERMÍNŮ A ČASŮ JE VYHRAZENA !!!.

 

OZDRAVNÉ POBYTY 2019: LÁZNĚ SLATINICE PŘIHLÁŠENÍ DO 10.1.2019

A NA  VYSOČINU DO 14.3. 2019.  OBA OZDRAVNÉ POBYTY BUDOU DOTOVÁNY

Při odhlášení se z pobytu z VÁŽNÝCH důvodů, kontaktujte pí. Rašovskou nebo ing. Konůpkovou  osobně. Nelze pouze telefonem. Prosíme o dodržování tohoto pravidla. Totéž platí   o zájezdech,  i  na ostatních akcích. Náhradu za sebe řešte  osobně s vedoucím akce.

POVAŽUJTE  PROSÍM  PŘIHLÁŠENÍ  SE NA VŠECHNY AKCE  ZA  ZÁVAZNÉ!!!

Dotace od sdružení lze využívat, vždy až po zaplacení členských příspěvků.

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKY NA OZDRAVNÉ POBYTY:

LÁZNĚ SLATINICE:  ve ČTVRTEK 10 LEDNA  v 14,30 hodin v ZUŠ Letovice

VYSOČINA: ve ČTVRTEK 13. ČERVNA  ve 14,30 hodin v  ZUŠ Letovice

NA OBOU SCHŮZKÁCH BUDE PROVEDEN VÝBĚR ZÁLOHY NA POBYT

Na akce se   přihlašujte pouze sami sebe a to u pověřené  osoby. Vaši kamarádi se budou příhlašovat sami !! Předejdete tím případným nedorozuměním!

Program na vybraných  zájezdech se  bude dále  upřesňovat. Místa zájezdů zůstávají. 

Všechny akce jsou přístupné všem našim členům bez rozdílu a protekce, ovšem je nutné, hlásit  se  včas, zejména na zájezdy. !!! Na zájezdy se všeobecně přihlašuje přibližně 1 měsíc před zájezdem. Viz plán činnosti. Sledujte aktuální pozvánky na vývěskách, zpravodaji a na našich web. stránkách. Zde prosím dodržujte datum a čas přihlašování.

Na  jednodenní zájezdy autobus vyjíždí z Masarykova  náměstí

Na všechny RHB odpoledne  autobusy vyjíždí  nadále  z ul. Pražská  s obvyklými zastávkami. Do Blanska i do Kuřimi je čas odjezdu v 14,00h. a začátek akce je   v 15,30h. Do Lázní Boskovice  odjezd  zůstává ve 13,10h, začátek  je ve 14,00h

Vždy od října do května, probíhá každou středu od 15,20h  v ZŠ, Relaxační cvičení s Emou.

2x ročně (velikonoce, vánoce) je organizována návštěva pacientů v rámci spolupráce s nemocnicí Milosrdných bratří v Letovicích, informace pro zájemce   u paní Sedláčkové M a E. Stehlíkové

Na  akce mimo Letovice včetně ozdravných pobytů je  doprava  zajištěna námi pronajatým autobusem.

 

KONTAKTY:

Rašovský Boris     516 474 9555, 776 680 301, 725 459 703. předseda spolku

Rašovská Lenka         516 474 955, 775 270 155,  Pobyt Slatinice, RHB akce,

Ing. Konůpková Jar.   732 601 072,  místopředsed. spolku, Pobyt Vysočina

Havlová Marie            516 475 470                                 pokladní

Soukupová Božena      516  481 218, 724 113 356         přihlášky na zájezdy

Stehlík Svaťa               732 772 466                                členské příspěvky

Stehlíková Ema           737 973 625                                 různé kulturní akce

Sedláčková Marie       516 475 409                                  člen výboru

 

Všechny akce pořádáme  především pro Vás a na Vaši hojnou účast se těší výbor.

 

SLEDUJTE AKTUALITY NA:www.novesdruzenizp.cz