PLÁN ČINNOSTI NA 2018

Schválen členskou základnou 8.11. 2017

 

    LEDEN:

 

ÚTERÝ  9.1.   LÁZNĚ  BOSKOVICE  - Odjezd  bude ve 13,10h z ul. Pražská, začátek je ve 14,00h

 

 

 

    ÚNOR:

 

ÚTERÝ  20.2. -  LÁZNĚ BOSKOVICE -  Odjezd   bude ve 13.10h z ul. Pražská, začátek je ve 14,00h

 

ČTVRTEK 22.2. -  INFO SCHŮZKA na  pobyt ve Slatinicích, zde  bude proveden výběr peněz.

 

(27.2.2018) - POVÍDÁNÍ S JANEM GRYGAREM NA ZUŠ    DATUM BUDE  JEŠTĚ UPŘESNĚNO

 

 

 

    BŘEZEN:

 

ÚTERÝ 6.3. AQUAPARK KUŘIM  - Odjezd autobusu  bude ve 14.10h z ul. Pražská

 

STŘEDA 14.3.  -  Od 14,00,h  - Hudební odpoledne  s oslavou svátku žen, Zajímavý kulturní program,

 

PÁTEK 23.3. – 28.3. OZDRAVNÝ POBYT V LÁZNÍCH SLATINICE

 

 

 

    DUBEN:

 

ÚTERÝ  17.4.  LÁZNĚ BOSKOVICE  - Odjezd  bude ve 13,10h z ul. Pražská

Začátek odpoledne je ve 14,00h,Dále je  od 15,15h  možnost posezení v cukrárně

 

ČTVRTEK 26.4. ZÁJEZD: H. KRÁLOVÉ, muzeum klavírů, mořské akvárium, Zámek Kuks

Přihlášky od úterý   3.4.2018 od 8,00h

 

 

 

    KVĚTEN:

 

ÚTERÝ  15. 5.   – AQUAPARK KUŘIM    (ZDE JE   SLEVA PRO CVIČENCE S LENKOU)

Odjezd  autobusu bude ve 14,10 z ul. Pražská

Program začíná v 15,30h, Od 16,50h - možnost večeře v restauraci v areálu aquaparku

 

ÚTERÝ 29..KVĚTNA ZÁJEZD NA HANOU, zámek Chropyně, Kroměříž zámek, květná zahrada,

Přihlášky od  23.4. od 8,00h

 

 

 

    ČERVEN:

 

SOBOTA 16.6.  - dle domluvy možnost mimořádného zájezdu na DNY ZDRAVÍ DO LÁZNÍ SLATINICE

-  14.3. se na akci DLE ZÁJMU URČÍ

 

ČTVRTEK  28.6. :  ZÁJEZD DO BRNA: Exkurze ČRo, Vila Stiasstny, Exkurze Stanice ZHS

Přihlášky od pondělí 29.5. v 8,00h

 

 

 

    ČERVENEC:

 

  ÚTERÝ 10.7. -  INFO SCHŮZKA  na Vysočinu, zde  bude proveden výběr peněz

 

 

 

    SRPEN:

 

PÁTEK  3.8. – 10.8. OZDRAVNÝ POBYT VYSOČINA   – Přihlášky do 14.3.2018

 

 

 

    ZÁŘÍ:

 

ÚTERÝ  11.9. ZÁJEZD: zámek Vranov, muzeum pivovarnictví Znojmo, Loucký klášter -  vinařství

Přihlášky od pondělí 13.8.2017 od 8,00h

 

ÚTERÝ  18.9.  LÁZNĚ  BOSKOVICE  - Odjezd  bude ve 13,10h z ul. Pražská, začátek je ve 14,00h

 

 

 

    ŘÍJEN:

 

ÚTERÝ   2.10: AQUAPARK KUŘIM –     Odjezd je ve 14,10 z ul. Pražská

Program začíná v 15,30h, Od 16,50h -  možnost večeře v restauraci v areálu  aqvaparku

 

STŘEDA 10.10. zahájení CVIČENÍ s LENKOU  v ZŠ  Komenského, cvičí se vždy  od  15,20h

 

PÁTEK : 19.10. RHB V BLANSKU -  Odjezd z ul. Pražská ve 14,10. Začátek odpoledne je v 15,30

 

STŘEDA  31.10. - VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ  ve 14,15 hod.

 

 

 

    LISTOPAD:

 

ÚTERÝ 6.11: LÁZNĚ BOSKOVICE   – Odjezd je ve 13,10h z ul. Pražská

Začátek odpoledne je v 14,00h, Dále je od 15,15h  možnost posezení v cukrárně

 

PÁTEK 30.11. RHB BLANSKO   Odjezd je ve 14,10 z ul. Pražská, začátek je v 15,30hod.

 

 

 

    PROSINEC:

 

MIKULÁŠSKÉ   ZPÍVÁNÍ V NMB -  DATUM BUDE UPŘESNĚNO -  předpoklad je po. 3.12.

 

STŘEDA: 12.12.  - ve 14,00h  PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ v KD

 

 

UPŘESNĚNÍ   INFORMACÍ  K AKCÍM

 

 Časy, termíny a programy našich akcí budou vždy zveřejněny:

 ZMĚNA TERMÍNŮ A ČASŮ JE VYHRAZENA !!!.


OZDRAVNÉ POBYTY 2018: LÁZNĚ SLATINICE PŘIHLÁŠKY DO 20.12.2017 A NA  VYSOČINU DO 14.3. 2018.  OBA OZDRAVNÉ POBYTY BUDOU DOTOVÁNY

Při odhlášení se z pobytu z VÁŽNÝCH důvodů, kontaktujte pí. Rašovskou  osobně. Nelze pouze telefonem. Prosíme ododržování tohoto pravidla. Totéž platí   o zájezdech,  i  na ostatních akcích.

Náhradu za sebe řešte  osobně s vedoucím akce.

POVAŽUJTE  PROSÍM  PŘIHLÁŠENÍ  SE NA AKCE  ZA  ZÁVAZNÉ!!!

Dotace od sdružení lze využívat, vždy až po zaplacení členských příspěvků.

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKY NA OZDRAVNÉ POBYTY:

 

LÁZNĚ SLATINICE:  ve ČTVRTEK 22.ÚNORA  v 15 hodin v  KD Letovice

VYSOČINA:   v ÚTERÝ:  10.ČERVENCE v 15 hodin v  KD Letovice

NA OBOU SCHŮZKÁCH BUDE PROVEDEN VÝBĚR PENĚZ ZA POBYT

 

Na akce se   přihlašujte pouze sami sebe a to u pověřené  osoby. Vaši kamarádi se budou příhlašovat sami !!

 Předejdete tím případným nedorozuměním!

Program na vybraných  zájezdech se  bude dále  upřesňovat. Místa zájezdů zůstávají. 

Všechny akce jsou přístupné všem našim členům bez rozdílu a protekce, ovšem je nutné, hlásit  se  včas, zejména na zájezdy. !!! Na zájezdy se všeobecně přihlašuje přibližně 1 měsíc před zájezdem. Viz plán činnosti. Sledujte aktuální pozvánky na vývěskách, zpravodaji a na našich web. stránkách. Zde prosím dodržujte datum a čas přihlašování.

Vždy od října do května, probíhá každou středu od 15,20h  v ZŠ, Relaxační cvičení s Lenkou.

2x ročně (velikonoce, vánoce) je organizována návštěva pacientů v rámci spolupráce s nemocnicí Milosrdných bratří v Letovicích, informace pro zájemce   u paní Sedláčkové M a E. Stehlíkové

Na  akce mimo Letovice včetně ozdravných pobytů je  doprava  zajištěna námi pronajatým autobusem.

 

KONTAKTY:

 

Rašovský Boris 516 474 9555, 776 680 301, 725 459 703 předseda spolku
Rašovská Lenka 516 474 955, 775 270 155 pobyty, RHB akce, cvičení
Ing. Konůpková Jar. 732 601 072   

místopředsedkyně spolku

Havlová Marie 516 475 470  pokladní
Soukupová Božena  516  481 218, 724 113 356 přihlášky na zájezdy
Stehlík Svaťa 732 772 466 členské příspěvky
Stehlíková Ema 737 973 625 různé kulturní akce
Sedláčková Marie 516 475 409 člen výboru

    .

                                                              

                                                

                   

                                                     

                                                

                                             

 

Všechny akce pořádáme  především pro Vás a na Vaši hojnou účast se těší výbor.

 

SLEDUJTE AKTUALITY NA:www.novesdruzenizp.cz