PLÁN ČINNOSTI NA 2017

Schválen členskou základnou 9.11. 2016


 

LEDEN:

ÚTERÝ 10.1. Relaxační odpoledne v LÁZNÍCH BOSKOVICE - Odjezd bude ve 13,10h z ul. Pražská

PÁTEK 27.1. RHB v Blansku - Odjezd bude ve 14.20h z ul. Pražská
 

ÚNOR:

PÁTEK 24.2. - RHB v Blansku - Odjezd bude ve 14.20h z ul. Pražská
 

BŘEZEN:

STŘEDA 15.3.   Od 14,00,h - Hudební odpoledne s oslavou svátku žen, Zajímavý kulturní program

PÁTEK 17.3. RHB v Blansku - Odjezd autobusu bude ve 14.20h z ul. Pražská

STŘEDA 22.3. Od 17,00,h - PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ - Mgr. Zd. STÖHROVÁ

ČTVRTEK 30.3. - ZÁJEZD DO BRNA – Planetárium - Hvězdárna, Kostel sv. Jakuba s výkladem,

Exkurze v Mahenově  divadle s doprovodem - PŘIHLÁŠKY od pondělí 6.3. od 8,00hod.
 

DUBEN:

PŘEDVELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA V KLÁŠTEŘE A DPS, TERMÍN BUDE UPŘESNĚN 9.3.2017

ÚTERÝ 4.4. Relaxační odpoledne v LÁZNÍCH BOSKOVICE - Odjezd bude ve 13,10h z ul. Pražská

Začátek odpoledne je ve 14,00h,Dále je od 15,15h možnost posezení v cukrárně

ČTVRTEK 27.4. ZÁJEZD: Vodní mlýn ve Slupi, Jízda turistickým vláčkem ve Znojmě,

Exkurze ve vinařství ve Višňové PŘIHLÁŠKY od pondělí 3.4.2017 od 8,00h
 

KVĚTEN:

STŘEDA 17. 5. – AQUAPARK KUŘIM – Odjezd autobusu bude ve 14,20 z ul. Pražská

Program začíná v 15,40h, Od 16,50h - možnost večeře v restauraci v areálu aquaparku

SOBOTA 27.5 – 3.6.. OZDRAVNÝ POBYT v DEŠTNÉM v O/h – PŘIHLÁŠKY DO 30. 4.2016
 

ČERVEN:

ČTVRTEK 22.6. : ZÁJEZD: Na Pálavu : Archeopark Pavlov, Návštěva zajímavých přírodních lokalit, Exkurze ve vinařství v Pavlově a posezení s harmonikou - PŘIHLÁŠKY od pondělí 22.5.2017 od 8,00h
 

SRPEN:

PÁTEK 4.8. – 11.8. OZDRAVNÝ POBYT VYSOČINA – PŘIHLÁŠKY DO 25.6.2016
 

ZÁŘÍ:

ČTVRTEK 7.9. ZÁJEZD: Čechy P/Kosířem - zámek, muzeum kočárů, Tovačov - zámek,

Brodek u Konice - Bylinkářství J. Podhorné s výkladem- PŘIHLÁŠKY od pondělí 14.8.2017 od 8,00h
 

ÚTERÝ 19.9. – LÁZNĚ BOSKOVICE - Odjezd je ve 13,10h z ul. Pražská

Začátek odpoledne je ve 14,00h, Dále je od 15,15h možnost posezení v cukrárně
 

ŘÍJEN:

ČTVRTEK 5.10: AQUAPARK KUŘIM – Odjezd je ve 14,20 z ul. Pražská

Program začíná v 15,40h, Od 16,50h - možnost večeře v restauraci v areálu aqvaparku

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ s LENKOU v KD - STŘEDA 11.10. cvičí se vždy od 15,30h

ÚTERÝ: 24.10. Relaxační odpoledne v LÁZNÍCH BOSKOVICE - Odjezd bude ve 13,10h z ul. Pražská
 

LISTOPAD:

STŘEDA 8.11 - VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ve 14,30h

ÚTERÝ 14.11: LÁZNĚ BOSKOVICE – Odjezd je ve 13,10h z ul. Pražská

Začátek odpoledne je v 14,00h, Dále je od 15,15h možnost posezení v cukrárně
 

PROSINEC:

MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNÍ V NMB - DATUM BUDE UPŘESNĚN - předpoklad je po. 4.12.

PÁTEK 8.12. RHB BLANSKO Odjezd je ve 14,20 z ul. Pražská

STŘEDA: 13.12. - ve 14,00h PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ v KD
 

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K AKCÍM

Časy, termíny a programy našich akcí budou vždy zveřejněny:

na našich webových stránkách: www.novesdruzenizp.cz

dále ve Zpravodaji a na našich vývěskách:

Na náměstí v podchodu, vedle ČS. spořitelny a v okně  ZUŠ.

ZMĚNA TERMÍNŮ A ČASŮ JE VYHRAZENA !!!

Na ozdravný pobyt do DEŠTNÉHO v Orl. h. je třeba se přihlásit do 10.dubna

Na Vysočinu do 6.června. Při odhlášení se z pobytu z VÁŽNÝCH důvodů, kontaktujte pí. Rašovskou osobně. Nelze pouze telefonem. Prosíme o dodržování tohoto pravidla. Totéž platí o zájezdech, i na ostatních akcích. Náhradu za sebe řešte osobně s vedoucím akce. Vážíte si tím práce těch, co akce organizují. Děkujeme za pochopení.

POVAŽUJTE PROSÍM PŘIHLÁŠENÍ SE NA AKCE ZA ZÁVAZNÉ!!!

Dotace od sdružení lze využívat, vždy až po zaplacení členských příspěvků.

Informační schůzky na ozdravné pobyty:

Deštné: v  ÚTERÝ: 2.5. v 15 hodin v  KD Letovice

Vysočina: v ÚTERÝ: 11.7. v 15 hodin v  KD Letovice

Na akce se přihlašujte pouze sami sebe a to u pověřené osoby. Vaši kamarádi se budou příhlašovat sami !! Předejdete tím případným nedorozuměním!

Program na vybraných zájezdech se bude dále upřesňovat. Místa zájezdů zůstávají.

Všechny akce jsou přístupné všem našim členům bez rozdílu a protekce, ovšem je nutné, hlásit se včas, zejména na zájezdy. !!! Na zájezdy se všeobecně přihlašuje přibližně 1 měsíc před zájezdem. Viz plán činnosti. Sledujte aktuální pozvánky na vývěskách, zpravodaji a na našich web. stránkách. Zde prosím dodržujte datum a čas přihlašování.

Na jednodenní zájezdy autobus vyjíždí z Masarykova náměstí

Na všechny RHB odpoledne autobusy vyjíždí nadále z ul. Pražská s obvyklými zastávkami. Do Blanska i do Kuřimi se čas odjezdu posunul na 14,20h. a začátky na  15,45h. Do Lázní Boskovice odjezd zůstává ve 13,10h.

Vždy od října do května, probíhá každou středu od 15,30h v KD, Relaxační cvičení s Lenkou“.

2x ročně (velikonoce, vánoce) je organizována návštěva pacientů v rámci spolupráce s nemocnicí Milosrdných bratří v Letovicích, informace pro zájemce u paní Sedláčkové M a E. Stehlíkové

Na akce mimo Letovice je doprava zajištěna námi pronajatým autobusem.


 

KONTAKTY:

Rašovský Boris 516 474 9555, 776 680 301, 725 459 703. předseda spolku

Rašovská Lenka 516 474 955, 775 270 155 pobyty, RHB akce, cvičení

Ing. Konůpková Jar. 732 601 072 místopředsedkyně spolku

Havlová Marie 516 475 470 pokladní

Soukupová Božena 516  481 218, 724 113 356 přihlášky na zájezdy

Stehlík Svaťa 732 772 466 členské příspěvky

Stehlíková Ema 737 973 625 různé kulturní akce

Sedláčková Marie 516 475 409 člen výboru

Všechny akce pořádáme především pro Vás.

Na Vaši hojnou účast se těší výbor NSZdP v Letovicích

SLEDUJTE AKTUALITY NA:www.novesdruzenizp.cz