Ustavující zasedání nového výboru
                         Schválen členskou základnou 30.10.2019
                              Výbor na prvním zasedání zvolil:
     
  Ing. Konůpková  Jaroslava

předsedkyně

  Rašovský Bořivoj  místopředseda
  Rašovská Alena  pobyty, RHB
  Tischerová Zdeňka   pokladní
  Soukupová Božena zájezdy - přihlášení
  Havlová Marie člen revizní komise
  Sedláčková Marie člen revizní komise
  Stehlík Svaťa  členské příspěvky
  Stehlíková Ema cvičení a  různé kulturní akce
     
  Holasová Dana kontaktní osoba pro oblast Křetínska         (není členem výboru)

      

HP©2008